sobota, 10 czerwca 2023
HotMoney

Karta nauczyciela, Paliwowe przekręty… – przegląd 1 marzec 2019

ładowanie samochodu elektrycznego

W obrocie paliwami miały miejsce nieprawidłowości, które naraziły Skarb Państwa na duże straty. Tymczasem projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela został skierowany do publicznych konsultacji.

Nieprawidłowości w obrocie paliwami

Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła, że w obrocie paliwami miały miejsce nieprawidłowości. W związku z tym zablokowano rachunki bankowe dwóch firm na kwotę 1,8 mln zł. Podmiot poddany kontroli miał sprzedawać paliwo poprzez łańcuchy podmiotów z wykorzystaniem tak zwanych znikających podatników, co umożliwiało uniknięcie zapłacenia podatku od towarów i usług.

Ten proceder naraził Skarb Państwa na wielomilionowe straty. W przeciągu zaledwie 9 miesięcy wartość obrotu w transakcjach łańcuchowych wyniosła ponad 85 mln zł.

Karta nauczyciela

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela został skierowany do publicznych konsultacji. Projekt ten jest realizacją propozycji, które w styczniu złożyła minister Anna Zalewska przedstawicielom oświatowych związków zawodowych. Ma on stanowić krok w stronę podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, zapewnienia pracownikom oświaty korzystnych warunków do rozwoju zawodowego oraz premiowania wysokiej jakości ich pracy.

Projekt zakłada wprowadzenie kolejnej pięcioprocentowej podwyżki nauczycielskiej pensji już we wrześniu 2019 roku, a nie w styczniu 2020. Wynagrodzenie będzie odtąd wynosić o 16,1% więcej niż w marcu 2018 roku.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego wzrosnąć ma też kwota zależnych od niego dodatków, takich jak dodatek za wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odprawy emerytalno-rentowe czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Projekt ustawy proponuje też wprowadzenie nowego świadczenia na start, w wysokości 1000 zł, które będzie miało przysługiwać stażystom w tym zawodzie.

Ustawa o działalności w Polsce brytyjskich podmiotów rynkowych

Ministerstwo Finansów przygotowuje ustawę, która będzie wyznaczać zasady prowadzenia po brexicie działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego z Wielkiej Brytanii. Ustawa ta powstaje w celu zabezpieczenia interesów klientów. By to osiągnąć, ma ona zapewnić odpowiedni okres na dostosowanie działalności części podmiotów rynku finansowego do bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Energa i stacje ładowania aut elektrycznych

Energa zadeklarowała chęć uruchomienia do 2022 roku przynajmniej 100 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Od początku 2019 spółka uruchomiła już 4 o mocy 2x22kW. Kolejne stacje mają być sukcesywnie montowane przy głównych szlakach komunikacyjnych i w większości dużych miast, które znajdują się na terenie działania Grupy Energa. Do końca roku mają powstać 54 stacje. Część z nich stanowić mają stacje szybkiego ładowania, dzięki którym będzie można 80% baterii naładować w pół godziny.

Kara dla Netii

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na Netię karę w wysokości 100 tys. zł za to, że uniemożliwiła ona XL Telekom skorzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonych numerów. Ponieważ Netia zawarła z XL Telekom umowy abonenckie, automatycznie wiązało się to ze statusem abonenta, a zatem Netia nie miała prawa by odmówić przeniesienia 499 numerów.

komentarze 2

  1. teacher pisze:

    Zabawne są te propozycje dla nauczycieli, ale jak znam życie, to i tak podniesie się lament społeczeństwa, że „te nieroby” mają dostać podwyżki.Czekam aż nauczyciele zaczną masowo zmieniać pracę, a rodzice będą musieli rezygnować ze swojej, żeby zapewnić swoim dzieciom edukację domową.

  2. Anna Z. pisze:

    Ciekawa jestem jak faktycznie przebiegnie ten protest nauczycieli, czy rzeczywiście coś ugrają. No i co z egzaminami i maturami w tym czasie?

Dodaj Twój komentarz