poniedziałek, 27 maja 2024
HotMoney

Jak ustalić pełnomocnika do konta osobistego?

wypłata pieniędzy z bankomatu

Współcześnie większość dorosłych osób, a zdarza się, że również młodzież po 13 roku życia, posiada osobiste konto w banku. Dostęp do konta bankowego ma wyłącznie jego właściciel, wyjątkiem jest sytuacji, w której ustanowi on pełnomocnictwo przysługujące wybranej przez siebie osobie trzeciej. Zakres uprawnień, które będą przysługiwać pełnomocnikowi ustala właściciel konta, jednocześnie biorąc na siebie odpowiedzialność związana z możliwymi konsekwencjami tej decyzji.

Kim jest pełnomocnik?

Pełnomocnik to osoba upoważniona do działania w imieniu innej osoby (mocodawcy) i dokonywania określonych czynności. Kwestie związane z pełnomocnictwem są regulowane przez kodeks cywilny. Narzuca on określone wymogi w zakresie formy i treści pełnomocnictwa. W sytuacji ustanowienia pełnomocnika do konta osobistego, bank traktuje podjęte przez niego decyzje na równi z decyzjami właściciela konta. Chodzi tu głównie o zarządzanie środkami znajdującymi się na kocie bankowym.

Pełnomocnictwo może mieć różny zakres, stąd też rozróżnienie na pełnomocnictwo ogólne oraz rodzajowe. W dalszej części artykułu opiszemy, jakie uprawnienia może posiadać pełnomocnik oraz jak ustalić pełnomocnika do konta osobistego.

zobacz także:  Holding, co to jest? Przykłady holdingów

Jak ustalić pełnomocnika do konta osobistego?

Przede wszystkim udzielenie pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną. Większość banków posiada gotowe formularze, które są dostępne zarówno w oddziałach stacjonarnych, jak i na stronach internetowych. Ustanowić pełnomocnictwo możemy stawiając się osobiście w banku lub też korespondencyjnie, przy czym w tym drugim wypadku niezbędne jest potwierdzenie tożsamości oraz własnoręczny podpis pełnomocnika. Istnieje również możliwość poświadczenia dokumentów przez notariusza lub pracownika banku. Jak widać jest to bardzo prosta czynność, która nie musi nawet wymagać osobistej wizyty w banku.

Pełnomocnictwo konta bankowego – uprawnienia

Tak jak już wspominaliśmy, istnieje uprawnienie ogólne oraz rodzajowe. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnikowi przysługują takie same uprawnienia, jak posiadaczowi rachunku. Oznacza to, że może on m.in. wykonywać przelewy, zmieniać hasła, modyfikować stałe zlecenia, czy wpłacać i wypłacać gotówkę. Co ciekawe większość banków nie daje dostępu do wykonywania takich czynności, jak udzielanie dalszych pełnomocnictw, występowanie o wydanie nowej karty, czy składanie dyspozycji na wypadek śmierci. Osoba posiadająca pełnomocnictwo ogólne nie może również zawierać umów kredytu odnawialnego, ani wypowiedzieć lub zmienić umowę rachunku.

zobacz także:  Dzień Darmowej Dostawy, Black Friday... I inne dni w roku, które musi znać kupujący!

W przypadku pełnomocnictwa rodzajowego sami określamy, jakie uprawnienia przysługują pełnomocnikowi, a mogą to być np. przelewy pieniężne do określonej kwoty, dostęp do informacji o saldzie rachunku, czy dokonywanie wpłat lub wypłat gotówki. Pełnomocnictwo można zawęzić jeszcze bardziej, dając pełnomocnikowi jedynie dostęp do karty debetowej bez wglądu w szczegóły konta.

Dodaj Twój komentarz