wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość-konsumencka

Niewypłacalność może mieć różne podłoża. Najczęściej popadamy w długi z powodu niepowodzenia w biznesie, tracimy dotychczasowe zatrudnienie, co znaczenie redukuje nasze dochody. Czasem zdarzenia losowe, choroby czy problemy natury osobistej stają się bezpośrednią przyczyną braku możliwości regulowania zaciągniętych zobowiązań. Kiedy popadamy w stan niewypłacalności często, jedynym rozwiązaniem, jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka odnosi się do, potocznie stosowanej, nazwy postępowania sądowego, które ma na celu oddłużenie. Procedura upadłości konsumenckiej może zostać wdrożona wyłącznie wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Istnieje też możliwość przeprowadzenia takiego postępowania wobec osób, które przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej i upłynął rok od dnia wykreślenia z rejestru.

Kiedy nasze długi, pomimo włożonych wysiłków, okazują się niemożliwe do spłaty warto rozważyć złożenie wniosku, ponieważ alternatywą jest min. uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym. Osoby, które najczęściej decydują się na przeprowadzenie postępowania o upadłość konsumencką to poręczyciele pożyczek gotówkowych, byli przedsiębiorcy, małżonkowie dłużników.

zobacz także:  Ranking kredytów dla firm Maj 2019

Jakie warunki musimy spełnić chcąc ubiegać się o upadłość konsumencką?

Kiedy mamy zamiar skutecznie ubiegać się przed sądem o oddłużenie musimy wykazać swoją niewypłacalność. Po tym pojęciem kryje się sytuacja, w której utraciliśmy zdolność do wykonywania naszych, wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a powstałe zaległości przekraczają okres trzech miesięcy. Bez znaczenia pozostaje fakt czy nie spłacamy jednego lub kilku długów i na jaką kwotę opiewa nasze zadłużenie.

Sąd, poddając dokładnej analizie naszą sytuację, oddali wniosek o upadłość konsumencką, jeśli do niewypłacalności doszło na skutek rażącego niedbalstwa. Stanie się tak np. kiedy nie zachowaliśmy należytej staranności w ocenie możliwości spłaty zobowiązania. Nie uzyskamy również oczekiwanego orzeczenia o upadłości konsumenckiej kiedy, w złożonym wniosku, zawrzemy informacje niezgodne z prawdą.

Co należy zrobić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Decydując się na procedurę oddłużenia musimy złożyć wniosek do właściwego, zgodnie z naszym miejscem zamieszkania, sądu rejonowego. Wzór dokumentu jest określony przepisami, koszt wszczęcia postępowania upadłościowego to 30 zł. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć całokształt kompletnej dokumentacji, w której zawarte są informacje potwierdzające, że upadłość konsumencka jest dla nas jedynym rozwiązaniem. Niezbędne są pisma, formularze, które wskażą okoliczności powstania niewypłacalności jak umowy pożyczki, kredytu, wezwania do zapłaty, pisma wierzycieli oraz dokumenty, które potwierdzają naszą sytuację finansową np. wyciągi z konta osobistego.

zobacz także:  Przyłącza kanalizacyjne do domu – koszt i przepisy

Jakie skutki rodzi ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Bezpośrednim skutkiem sądowego orzeczenia o upadłości konsumenckiej jest powstanie masy upadłości, w skład której wchodzi majątek konsumenta. Syndyk, po sporządzeniu inwentaryzacji majątku dłużnika, przystępuje do sprzedaży poszczególnych składników mienia, z pominięciem przedmiotów tzw. pierwszej potrzeby, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania konsumenta stają się wymagalne, co oznacza ich całkowitą konieczność spłaty, w pełnej kwocie.

komentarze 2

  1. Tatiana pisze:

    Dobrze, że w ogóle jest taka możliwość. Zdziwiło mnie jednak to, ze upadłość konsumencką się reklamuje, niedawno widziałam taki billboard w moim mieście i przedstawione to było jako sposób na uwolnienie się od kredytów dla każdego.

  2. Basia pisze:

    Czasem to jedyne wyjście. Dobrze, że nie zliberalizowano bardziej tych przepisów o upadłości konsumenckiej. Miały być zmiany, że będą mogły ją ogłosić nawet osoby, które umyślnie się zadłużyły.

Dodaj Twój komentarz