piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Jak dostać kredyt dla firm na start?

polskie banknoty

Skąd wziąć pieniądze na start działalności gospodarczej? Co trzeba zrobić, aby otrzymać od banku kredyt dla firmy na start?

Czy można ubiegać się o kredyt dla firm na start?

Problem z kredytami dla firm jest taki, że banki oferują je zwykle tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność przynajmniej od 6 miesięcy. Niektóre zresztą mają jeszcze większe wymagania i akceptują tylko wnioski przedsiębiorców działających od co najmniej 12 miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że udzielanie kredytu wiąże się z ryzykiem. To właśnie sprawia, że niewiele banków oferuje kredyty przedsiębiorcom, którzy dopiero otwierają swoją działalność.

Tak przynajmniej było jeszcze do niedawna. Obecnie na rynku pojawiły się banki specjalizujące się w obsłudze niewielkich firm. Oprócz tego instytucje publiczne zwiększyły aktywność, jeśli chodzi o wsparcie dla drobnej przedsiębiorczości. Mowa o poręczeniach i gwarancjach, które są przez instytucje samorządowe, rządowe i unijne oferowane bankom jako zabezpieczenie kredytów dla nowych firm.

zobacz także:  Fundusz inwestycyjny, co to jest?

Jak otrzymać kredyt dla firm na start?

Aby otrzymać kredyt dla firm na start, należy złożyć odpowiedni wniosek kredytowy. Bank będzie wymagał, by dołączyć do niego pewne załączniki. Jakie konkretnie? Zostaniemy o tym poinformowani przy braniu kredytu. Najczęściej wymagane jest zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na ZUS i US, biznesplan, wpis do rejestru działalności gospodarczej i zaświadczenie dotyczące opcji zabezpieczenia kredytu.

Takim zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomość, poręczenie osoby trzeciej, zastaw ustanowiony na majątku trwałym firmy, cesja wierzytelności lub weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Jakie finansowanie w kredycie dla firm na start?

Starając się o kredyt dla firm na start, można wybrać spośród różnych form finansowania. Jedną z nich jest kredyt obrotowy, pozwalający na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Limit kredytowy w rachunku bieżącym to rozwiązanie dla tych, którzy nie mają na koncie wystarczającej sumy. Każda wpłata na rachunek jest tutaj przekazywana w pierwszej kolejności na spłatę istniejącego zadłużenia. Z kredytu tego można korzystać wielokrotnie.

Kredyt inwestycyjny na finansowanie majątku trwałego jest przeznaczony na realizację inwestycji, mających na celu powiększenie, modernizację lub odtworzenie majątku trwałego firmy. Wreszcie linia kredytowa jet opcją, która jest prowadzona na oddzielnym rachunku bankowym, nie obciąża więc konta firmowego i nie jest automatycznie spłacana.

zobacz także:  Najtańszy kurier, gdzie i jak szukać najtańszego kuriera?

Jakie koszty kredytu dla firm na start?

Kredyt oczywiście wiąże się również z dodatkowymi kosztami. W przypadku kredytu dla firm na start najczęściej spotykane są opłaty związane z zabezpieczeniami prawnymi, jak hipoteka za nieruchomość, ulokowanie środków finansowych w funduszu inwestycyjnym, koszt założenia konta firmowego w finansującym kredyt banku, polisa na życie, oraz ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych i na wypadek utraty wartości.

1 komentarz

  1. damian pisze:

    A jak z faktoringiem jak mam firmę od pół roku?

Dodaj Twój komentarz