środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? Rodzaje opłat dotyczących ksiąg wieczystych.

ile kosztuje wpis do księgi wieczystej

Aktualizacja stanu prawnego nieruchomości jest obowiązkiem każdego właściciela domu, mieszkania lub innego lokalu. Jakie opłaty należy wnieść w związku z wpisem do księgi wieczystej i ile on kosztuje?

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Dzięki zawartemu w niej rejestrowi możemy sprawdzić, kto ma jakie do niej prawa. Księga wieczysta jest dokumentem ogólnodostępnym i możemy w niej znaleźć dane dotyczące adresu domu lub mieszkania, jego właściciela, powierzchnię nieruchomości, jej przeznaczenie i ustanowione hipoteki.

Struktura księgi wieczystej jest przejrzysta i łatwo znaleźć w niej potrzebne informacje. Trzeba pamiętać, że należy koniecznie zweryfikować stan prawny nieruchomości, którą zamierzamy kupić. Najlepiej zrobić to jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej, aby sprawdzić czy transakcja, którą zamierzamy zawrzeć jest bezpieczna. Osoby, które nie mają doświadczenia w interpretacji ksiąg wieczystych mogą skorzystać z usług doradcy ds. nieruchomości, który pomoże sprawdzić potrzebne informacje.

zobacz także:  Jakie kary za wyłudzenie odszkodowań z ubezpieczeń OC?

Księgi wieczyste – jakie opłaty?

Sprawy dotyczące ksiąg wieczystych uregulowane są w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, a opłaty związane z tym zagadnieniem podlegają przepisom ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe, pobiera się je odrębnie od złożonego wniosku o wpis każdego prawa, niezależnie od tego czy wpisy są dokonywane na tej samej podstawie prawnej.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym wynoszą:

  • 200 zł – opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Może ulec zmianie jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej.
  • 150 zł – opłata od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, który został nabyty w wyniku podziału majątku pomiędzy małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej. Tyle samo trzeba zapłacić składając wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha, o wpis praw osobistych i roszczeń oraz o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych. 150 zł zapłacimy również składając wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.
  • 60 zł – opłata od wniosku za założenie księgi wieczystej, od wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która już jest prowadzona. Opłatę w tej kwocie trzeba też uiścić składając wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części i od wniosku o wpis ostrzeżenia dotyczącego zawartej w księdze niezgodności stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym.
zobacz także:  Nie masz wykształcenia? W tych zawodach zarobisz dużo bez wykształcenia!

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Zakup nieruchomości wiąże się z koniecznością potwierdzenia transakcji, w tym celu należy założyć księgę wieczystą oraz dokonać w niej wpisu. Założenie księgi wieczystej to opłata w kwocie 60 zł, wpis kosztuje 200 zł.

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej dla mieszkania spółdzielczego własnościowego?

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi:

  • 60 zł – opłata pobierana od wniosku o założenie księgi wieczystej,
  • 200 zł – opłata za wpis w księdze wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego
  • 150 zł – opłata od wniosku o wpis, który odbywa się na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.

Dodaj Twój komentarz