poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

Nieruchomość

Jednym z kroków, jaki należy podjąć podczas budowy, zakupu nieruchomości, jest założenie księgi wieczystej. Wyjaśniamy, co to jest, jakie formalności należy spełnić oraz ile będzie kosztować założenie księgi wieczystej.

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta (często w skrócie nazywa się ją KW), jest dokumentem określającym stan prawny nieruchomości. Znajdują się w niej przede wszystkim informacje na temat aktualnego właściciela, a także hipotek, którymi nieruchomość jest obciążona. Ponadto są dane na temat jej powierzchni czy przeznaczenia.

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów, które wyglądają tak samo, niezależnie od typu nieruchomości. Pierwszy z tych dotyczy informacji, z jakim typem obiektu mamy do czynienia. Są tu ogólne dane, takie jak adres oraz szczegółowe – ilość pomieszczeń etc. Z działu drugiego można dowiedzieć się, kto jest właścicielem. Dział trzeci informuje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości. Natomiast dział czwarty jest przeznaczony dla wpisów dotyczących hipotek, czyli obciążenia nieruchomości.

Posiadanie księgi wieczystej jest konieczne w trakcie starania się o kredyt czy podczas sprzedaży obiektów takich jak grunty, budynki i lokale. A jak ją założyć?

zobacz także:  Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ACTA2... - przegląd 13 lutego 2019

Jak założyć księgę wieczystą?

O założenie księgi wieczystej może wnioskować właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W tym celu należy wypełnić druk KW-ZAL. Należy w nim zawrzeć informacje dotyczące adresu działki lub budynku, a także pozostałe, szczegółowe dane. We wniosku podaje się również spis wszystkich właścicieli. Jeśli nieruchomość jest w jakikolwiek sposób obciążona, także należy to uwzględnić. Ponadto do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które potwierdzają posiadanie prawa do domu, mieszkania. Oprócz tego konieczne jest dostarczenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy administracyjnej.

Księga wieczysta a opłaty

Złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 60 zł. Jednak należy wiedzieć, że każda kolejna zmiana, dokonanie wpisów w KW, będzie związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów. A jakich?

Opłatę stałą w wysokości 200 zł zapłacisz, jeśli będziesz wnioskować o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Jeśli wniosek dotyczy udziału w prawie, wtedy obowiązuje Cię część opłaty stałej proporcjonalna do wysokości udziałów, przy czym kwota ta nie może być mniejsza niż 100 zł.

zobacz także:  Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? Rodzaje opłat dotyczących ksiąg wieczystych.

Gdy chcesz dokonać zmian w KW na podstawie dziedziczenia albo zniesienia współwłasności, musisz uiścić 150 zł. Tyle samo wynosi opłata w przypadku, gdy wpisu dokonuje się w wyniku podziału majątku wspólnego lub po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Następnie wyróżnia się opłatę od wniosku o wpis praw osobistych i roszczeń (150 zł), zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (150 zł), od wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej (60 zł), o odłączenie nieruchomości lub jej części (60 zł) czy o sprostowaniu działu I-O KW (60 zł).

Przy czym wniosek o założenie księgi wieczystej można złożyć samodzielnie lub przy pomocy notariusza. W drugim przypadku do kosztów należy doliczyć jego wynagrodzenie.

Dodaj Twój komentarz