piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Holding, co to jest? Przykłady holdingów

Firma, korporacja

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej mamy do czynienia z często zawieranymi umowami pomiędzy różnymi firmami, które mają na celu współpracę z korzyściami dla każdej z nich. Może to przybierać różne formy, a jedną z nich jest holding. Czym jest? Kiedy mamy do czynienia z holdingiem?

Czym jest holding – definicja?

Posługując się prostą definicją, holding to organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze, najczęściej spółki, które pozostają samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym. W przypadku finansów, są one jednak uzależnione od jednej z nich, będącej podmiotem dominującym w organizacji. Holding to przede wszystkim forma współpracy pomiędzy co najmniej dwoma spółkami, której celem jest maksymalizacja zysków. Ponieważ w skład holdingu mogą wchodzić wyłącznie spółki kapitałowe, często nazywana jest także strukturą grupy kapitałowej.

Z czego składa się holding?

Holding to zrzeszenie spółek, które składają się z podmiotu dominującego, który zajmuje się zarządzaniem działalnością holdingu oraz podmiotów zależnych lub kontrolowanych. Choć poszczególne spółki mają samodzielność prawną i organizacyjną, łączy je kapitał. Z holdingiem mamy do czynienia wówczas, gdy jedna ze spółek zakupuje akcje innej spółki, tym samym staje się podmiotem dominującym.

zobacz także:  Rynek finansowy. Rynek kapitałowy. Rynek pierwotny.

Po co powstają holdingi?

Przyczyn dla których powstają holdingi jest kilka. Podstawowym jest z pewnością zwiększenie efektywności pozyskiwania zysków finansowych i rzeczowych. Poza tym, ma to też związek z poprawą skuteczności kierowania zasobami ludzkimi, a także rozszerzenie działalności rynkowej, przez właściwą ocenę ryzyka gospodarczego i zróżnicowanie oferty. Innym istotnym czynnikiem jest zmniejszenie kosztów pozyskiwanych funduszy zewnętrznych, jak i zmniejszenie kosztów produkcji. Poza tym holding pozwala na dotarcie do nowej grupy klientów, rozszerzenie tego grona, jak również pozyskanie nowych technologii. Jedną z zalet jest unikanie ograniczeń związanych z przepisami antymonopolowymi.

Jakie są rodzaje holdingów?

Holding może przybierać różne formy, które będą uzależnione od typu powiązań, które dzielą się typy i podtypy. Wydzielić można więc pod względem różnych kryteriów:

  • Kryterium branżowo-obszarowe: holding horyzontalny, wertykalny i diagonalny
  • Kryterium podmiotowe i przedmiotowe: holding podmiotowo jednolity, holding mieszany podmiotowy, holding przedmiotowo jednolity i holding mieszany przedmiotowy
  • Kryterium o charakterze stosunku pomiędzy jednostkami: holding jawny i ukryty
  • Kryterium terytorialnego: holding krajowy, zagraniczny i międzynarodowy

Jakie są znane holdingi w Polsce i na świecie?

Holdingi to często spotykany twór organizacyjny i mamy z nim do czynienia nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Niewątpliwie do tego ustroju można zaliczyć Polski Holding Farmaceutyczny S.A., Energę Gdańsk S.A., Enee Poznań S.A., KGHM Polska Miedź S.A. czy Wschodnią Grupę Energetyczną S.A. Na świecie jednym z największych holdingów jest marka Volkswagen Group, Toyota, Samsung, JP Morgan Chase&Co czy ING Group.

zobacz także:  Holding, korporacja, koncern, monopol... rodzaje dużych grup biznesowo-kapitałowych

Dodaj Twój komentarz