wtorek, 30 maja 2023
HotMoney

Holding, co to jest? Przykłady holdingów

Firma, korporacja

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej mamy do czynienia z często zawieranymi umowami pomiędzy różnymi firmami, które mają na celu współpracę z korzyściami dla każdej z nich. Może to przybierać różne formy, a jedną z nich jest holding. Czym jest? Kiedy mamy do czynienia z holdingiem?

Czym jest holding – definicja?

Posługując się prostą definicją, holding to organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze, najczęściej spółki, które pozostają samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym. W przypadku finansów, są one jednak uzależnione od jednej z nich, będącej podmiotem dominującym w organizacji. Holding to przede wszystkim forma współpracy pomiędzy co najmniej dwoma spółkami, której celem jest maksymalizacja zysków. Ponieważ w skład holdingu mogą wchodzić wyłącznie spółki kapitałowe, często nazywana jest także strukturą grupy kapitałowej.

Z czego składa się holding?

Holding to zrzeszenie spółek, które składają się z podmiotu dominującego, który zajmuje się zarządzaniem działalnością holdingu oraz podmiotów zależnych lub kontrolowanych. Choć poszczególne spółki mają samodzielność prawną i organizacyjną, łączy je kapitał. Z holdingiem mamy do czynienia wówczas, gdy jedna ze spółek zakupuje akcje innej spółki, tym samym staje się podmiotem dominującym.

Po co powstają holdingi?

Przyczyn dla których powstają holdingi jest kilka. Podstawowym jest z pewnością zwiększenie efektywności pozyskiwania zysków finansowych i rzeczowych. Poza tym, ma to też związek z poprawą skuteczności kierowania zasobami ludzkimi, a także rozszerzenie działalności rynkowej, przez właściwą ocenę ryzyka gospodarczego i zróżnicowanie oferty. Innym istotnym czynnikiem jest zmniejszenie kosztów pozyskiwanych funduszy zewnętrznych, jak i zmniejszenie kosztów produkcji. Poza tym holding pozwala na dotarcie do nowej grupy klientów, rozszerzenie tego grona, jak również pozyskanie nowych technologii. Jedną z zalet jest unikanie ograniczeń związanych z przepisami antymonopolowymi.

Jakie są rodzaje holdingów?

Holding może przybierać różne formy, które będą uzależnione od typu powiązań, które dzielą się typy i podtypy. Wydzielić można więc pod względem różnych kryteriów:

  • Kryterium branżowo-obszarowe: holding horyzontalny, wertykalny i diagonalny
  • Kryterium podmiotowe i przedmiotowe: holding podmiotowo jednolity, holding mieszany podmiotowy, holding przedmiotowo jednolity i holding mieszany przedmiotowy
  • Kryterium o charakterze stosunku pomiędzy jednostkami: holding jawny i ukryty
  • Kryterium terytorialnego: holding krajowy, zagraniczny i międzynarodowy

Jakie są znane holdingi w Polsce i na świecie?

Holdingi to często spotykany twór organizacyjny i mamy z nim do czynienia nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Niewątpliwie do tego ustroju można zaliczyć Polski Holding Farmaceutyczny S.A., Energę Gdańsk S.A., Enee Poznań S.A., KGHM Polska Miedź S.A. czy Wschodnią Grupę Energetyczną S.A. Na świecie jednym z największych holdingów jest marka Volkswagen Group, Toyota, Samsung, JP Morgan Chase&Co czy ING Group.

Dodaj Twój komentarz