wtorek, 13 kwietnia 2021
HotMoney

Górnicy i górnictwo w Polsce, największe afery, przejęcia… I jak jest teraz?

Górnik w oprzyrządowaniu

Jeszcze kilka lat temu górnictwo w Polsce odnotowywało spore straty, w tym roku jednak można mówić o znaczącym sukcesie i to w skali miliardowej. Nie oznacza to jednak, że obecnie jest idealnie. Kopalni jest bowiem coraz mniej, spada także liczba osób pracujących w tej branży. Jak więc wygląda sytuacja górników i górnictwa w Polsce?

Zyski w polskim górnictwie

Jeszcze w 2015 roku polskie górnictwo było bardzo zadłużonym sektorem gospodarki. Odnotowywało straty rzędu kilkunastu miliardów złotych rocznie. Rok 2016 początkowo również nie był dla górników korzystny, jednak wszystko zmieniło się kilka miesięcy później. Nagle odnotowano zyski i to wysokości prawie 1,5 mld złotych.

Działania rządu a górnictwo

Rząd zapowiadał optymalizację i restrukturyzację górnictwa i faktycznie tak się stało. Kilka najgorszych firm trafiło niestety do likwidacji, czyli do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, ale dzięki temu widoczna była jakakolwiek poprawa.

Na kwotę przeszło 4 mld złotych zadłużona była Kompania Węglowa, więc głównym celem rządu było jej oddłużenie. Przekształcono ją w Polską Grupę Górniczą, która została wsparta finansowo przez państwo. Włączono do niej także kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego, które były zadłużone na ponad 2 mld złotych.

Sukces Polskiej Grupy Górniczej

Polska Grupa Górnicza okazała się być największą tego typu firmą węglową w Europie. Po włączeniu do niej różnych kopalń i „oddłużeniu” ich, PGG zaczęła odnosić spektakularne zyski związane z wydobyciem węgla, mimo iż teoretycznie ono trochę zmalało. Ale nie tylko działania rządu przyczyniły się do poprawy sytuacji w górnictwie. Wpływ na to miała także koniunktura światowa. Mało tego, w Polsce istniały jednak spółki, które odnosiły sukcesy. Poprawiła się sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie bez znaczenia była też pozycja Lubelskiego Węgla Bogdanka, który przeważnie jest korzystnym położeniu. To wszystko nie znaczy jednak, że w polskim górnictwie są same sukcesy.

Spadek wydobycia węgla

Niestety, polskie górnictwo nie ma jedynie samych pozytywnych wiadomości. Jedną z gorszych informacji jest to, że spada wydobycie węgla. Szacuje się, że w tym roku będzie ono na poziomie ok. 65 mln ton, czyli mniej niż w poprzednich latach. Wpływ na to może mieć zamykanie nierentownych kopalni i coraz trudniejsze warunki wydobycia węgla.

Brak chętnych do pracy w kopalniach

Niekorzystnie wygląda także liczba chętnych do pracy w kopalniach. Z roku na rok ona spada, mimo iż można liczyć na dosyć dobre zarobki w tej branży i dodatkowe profity. Wielu doświadczonych górników przeszło już na emerytury, a młodych osób, które by chciały pracować w kopalni brakuje. Wpływ na to może mieć fakt, że praca w górnictwie nie należy do najłatwiejszych. Nie tylko jest ona wymagająca fizycznie, ale też może być niebezpieczna i jest wykonywana w trudnych warunkach. To właśnie pojawiające się od czasu do czasu katastrofy górnicze mogą odstraszać potencjalnych kandydatów na górników.

komentarze 3

    Dodaj Twój komentarz