czwartek, 18 kwietnia 2024
HotMoney

Darowizna ile kosztuje, ile wynosi podatek od darowizny?

kobieta z dokumentami

Chcąc komuś coś przekazać musimy liczyć się z tym, że osoba obdarowana będzie musiała zapłacić podatek od darowizny. W niektórych przypadkach należy sporządzić umowę darowizny, w innych nie jest to konieczne. Także wysokość podatku, który należy zapłacić jest zróżnicowana, jeśli więc chcecie poznać szczegóły dotyczące zasad przekazywania darowizny, zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Podatek od darowizny – co to jest?

Zacznijmy od tego, czym jest sama darowizna. Darowizna jest więc przekazaniem pieniędzy, rzeczy bądź praw (np. praw autorskich, prawa własnościowego do lokalu spółdzielczego) na inną osobę. Według kodeksu cywilnego darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Podatek od darowizny jest wobec tego opłatą, jaką obciążone zostają osoby fizyczne, które wchodzą w posiadanie pieniędzy, rzeczy lub praw kosztem majątku osoby obdarowującej.

Zasady związane z podatkiem od darowizny

Wysokość podatku od darowizny, jak łatwo się domyślić, nie jest zawsze jednakowa. Przy jej ustalaniu pod uwagę brane są różne kwestie. Inaczej traktowana jest darowizna pieniężna, a inaczej rzeczowa. Bardzo ważny jest również osobisty stosunek pomiędzy nabywcą a obdarowującym. Nabywcy darowizn podzieleni są na trzy grupy ustalane na podstawie stopnia pokrewieństwa pomiędzy nimi a obdarowującym.

zobacz także:  Jak uzyskać kredyt hipoteczny przy niskich dochodach? 5 wskazówek

Do pierwszej grupy należą małżonek, zstępni, wstępni, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie. W ich przypadku kwota wolna od podatku to 9637zł, ponadto mogą być oni całkowicie zwolnieni z podatku, jeśli darowizna ma charakter rzeczowy.

Druga grupa to zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi maksymalnie 7276 zł. Do trzeciej grupy należą wszyscy inni nabywcy i mogą oni uniknąć podatku jeśli darowizna nie przekracza 4902 złotych wartości.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Oczywiście bardzo często wartość darowizn przekracza kwotę wolną od podatków. W takim wypadku podatek oblicza się od nadwyżki, która tę kwotę przekracza. Ustalone zostały pewne progi podatkowe, powyżej których wysokość podatku rośnie. Przykładowo do 10 278 zł podatek dla pierwszej grupy wynosi 3%, dla drugiej 7%, a dla trzeciej 12%.

Niektórzy myślą, że darowizn pieniężnych nie trzeba nigdzie zgłaszać, zwłaszcza jeśli nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. Okazuje się jednak, że należy poinformować o nich Urząd Skarbowy, dostarczając przy tym dowód przekazania środków np. na konto bankowe. Nie trzeba przy tym sporządzać umowy darowizny.

zobacz także:  Ustawa o transporcie drogowym, Policyjne emerytury... - przegląd 4 maj 2019

Umowę darowizny należy sporządzić natomiast w przypadku darowizny rzeczowej. Bardzo istotne jest to, że w sytuacji przekazania np. samochodu lub innej rzeczy, osoby zaliczające się do pierwszej grupy mogą całkowicie uniknąć płacenia podatku, nawet jeśli jej wartość przekracza 9637 zł, przy czym o zaistniałej sytuacji należy poinformować Urząd Skarbowy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Dodaj Twój komentarz