czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Czy Polacy mogą ubiegać się o zasiłki w Holandii? Ile wynoszą świadczenia w Holandii?

Pracownik

Mieszkasz na stałe w Holandii? A może wyjechałeś tam w poszukiwaniu pracy, lecz chwilowo powinęła Ci się noga i jesteś bezrobotny? Sprawdź, czy możesz starać się o zasiłek.

Świadczenia dla Polaków w Holandii

Na sam początek mamy dobrą wiadomość – Polacy mieszkający w Holandii mogą pobierać świadczenia socjalne. Przy czym, aby móc z tego skorzystać, należy posiadać nadany numer BSN (odpowiednik polskiego NIP, numer ubezpieczania socjalnego i identyfikacji podatkowej). Ponadto Twoim miejscem pobytu musi być Holandia.

Zasiłki w Holandii, ich rodzaje i warunki uzyskania sprawdzisz na www.glospolski.nl – tam dostępne są praktyczne informacje dotyczące procedur przyznawania różnego rodzaju świadczeń socjalnych. My natomiast przedstawimy, na jaką pomoc ze strony państwa możesz liczyć.

Werkloosheidswet – zasiłek dla bezrobotnych

Polacy najczęściej korzystają z zasiłku dla bezrobotnych. Oczywiście, nie będzie on przysługiwać każdemu. Konieczne jest wcześniejsze przepracowanie co najmniej 26 tygodni w okresie 36 tygodni. Świadczenia zostaną przyznane tym, którzy zostali zwolnieni z pracy, a nie zrezygnowali z niej z własnej woli.

zobacz także:  Koszt robót geotechnicznych. Ile kosztuje wzmacnianie podłoża czy zabezpieczenia gruntów?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez minimum 3 miesiące, lecz nie dłużej, niż przez 38 miesięcy. Przez pierwsze dwa miesiące otrzymuje się 75% średniego wynagrodzenia, a przez kolejne – 70%. Kwota ta nie może być wyższa niż 2 750 euro na miesiąc. Trzeba też wiedzieć, że wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w ciągu dwóch dni od zwolnienia w Urzędzie Pracy.

Można też starać się o zasiłek z transferem. Co to oznacza? Otrzymujesz pieniądze według holenderskich stawek, lecz jednocześnie możesz wrócić do Polski i tu szukać pracy. Aby jednak wszystko odbywało się legalnie, należy w Polsce zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny

Polacy mieszkający w Holandii mogą skorzystać także z zasiłku rodzinnego, przysługującego na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Aby go otrzymać, należy spełnić trzy warunki: miejsce pracy lub zamieszkania musi znajdować się na terenie Holandii, należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, a dziecko musi pozostawać na Twoim utrzymaniu.

Wniosek o zasiłek należy złożyć w SVB. Wypłacany jest on kwartalnie, a jego wysokość zależy od wieku dziecka. 191,65 euro przysługuje na dzieci do 6. roku życia. 232,71 euro otrzymasz, jeśli Twoje dziecko ma pomiędzy 6 a 12 lat. Natomiast na dzieci powyżej 12. roku życia przysługuje 273,78 euro.

zobacz także:  Ile kosztuje wyprawka szkolna? Jak zaoszczędzić na wyprawce dla dziecka?

Wet werk en bijstand – zasiłek socjalny

Jeśli nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, możesz wystąpić o przyznanie zasiłku socjalnego w UWV. Jego wysokość jest różna, w zależności od gminy. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 8 tygodni, w tym czasie możesz jednak ubiegać się o zaliczkę, która wynosi 90% stawki świadczenia.

Tutaj trzeba wiedzieć, że zasiłek ten nie zawsze będzie mieć formę gotówki. Rada gminy może zadecydować, że świadczenie przyznawane jest w formie opłacenia czynszu za mieszkanie lub innych zobowiązań. Dodatkowo rodzic, który samotnie wychowuje dzieci, otrzyma wyższy zasiłek socjalny.

Dodaj Twój komentarz