czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney
dumping-eksport-towarów

Dumping zakłóca handel międzynarodowy, dlatego jest zakazany przez niektóre organizacje. Co wiemy o tym sposobie nieuczciwej konkurencji? Czy zagraża on gospodarce naszego kraju? A także jakie wyróżnia się podstawowe formy dumpingu i co je charakteryzuje?

Dumping – definicja

Czym jest dumping? Najprościej mówiąc, jest to sprzedaż towarów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia lub po cenach niższych niż w kraju. Dumping może zagrażać przemysłowi krajowemu i stosuje się go najczęściej w celu wyeliminowania konkurencji z rynku. Wśród postaci dumpingu można wyróżnić cztery jego najbardziej popularne formy, o których opowiemy w dalszej części artykułu.

Rodzaje dumpingu

Dumping można podzielić na sporadyczny, drapieżny, stały i ekodumping. Pierwszy z nich jest stosunkowo łagodną formą dumpingu. Najczęściej stosuje się go w sytuacjach, gdy producent osiąga nieprzewidzianą nadwyżkę towarów i rozpoczyna ich czasowo ograniczoną sprzedaż za granicę, po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia. Takie działanie ma na celu uniknięcie strat związanych na przykład z magazynowaniem towaru przez producenta.

Z kolei dumping drapieżny, inaczej nazywany też łupieżczym lub wyniszczającym, jest o wiele bardziej agresywny. Jego głównym celem jest zdobycie jakiegoś rynku i wyeliminowanie konkurencji poprzez zaproponowanie cen niższych od kosztów wytworzenia. Inne przedsiębiorstwa, mające mniejsze zasoby, pozostają bez szans i szybko zostają wyeliminowane z rynku. Następnie, gdy przedsiębiorstwo stosujące dumping drapieżny stanie się na danym rynku monopolistą, podwyższa ceny swoich towarów. Dlatego tę formę dumpingu uznaje się za nieuczciwą konkurencję. Ponadto tego typu działania są przyczyną nakładania ceł antydumpingowych.

zobacz także:  Ile kosztuje reklama na YouTube? Jakie są rodzaje reklam na YouTube?

dumping-produkty-eksport

Przedostatni z wymienionych rodzajów, czyli dumping stały, to ciągła sprzedaż towaru na rynku zagranicznym po cenie niższej niż na rynku krajowym. Dzieje się tak, gdy popyt na dane dobro na rynku krajowym jest dużo mniej elastyczny niż na rynku zagranicznym. Z kolei ekodumping to, jak można się domyśleć, eksport towarów z wykorzystaniem cen zmniejszonych o te wydatki, które są ponoszone w związku z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Ekodumping jest zwalczany cłami ekologicznymi.

Działania antydumpingowe

Dumping najczęściej uznawany jest za działanie zagrażające przemysłowi krajowemu, dlatego antydumping stosuje się w polityce gospodarczej wielu państw. Pierwszym krajem, który sięgnął po takie środki ochrony była Kanada. A na czym polegają działania antydumpingowe? Są to głównie, wspomniane już, cła antydumpingowe, które dzieli się na cła tymczasowe lub ostateczne, ze względu na czas ich obowiązywania. Można także wyróżnić cła ad valorem lub cła specyficzne, ze względu na sposób ich obliczania. Poza tym istnieją także różne formy ceł mieszanych, które są kombinacją wyżej wymienionych metod.

zobacz także:  Utrata płynności finansowej przedsiębiorstw – przyczyny i skutki.

Dodaj Twój komentarz