niedziela, 26 maja 2024
HotMoney

Aport w umowach i księgowości, co to jest?

uścisk dłoni

Zakładając firmę potrzebujemy, oprócz planu i wyboru jej prawnej struktury, kapitału w odpowiedniej wysokości. Wspólnicy spółek mają możliwość wniesienia wkładu w formie pieniężnej, pracy bądź świadczenia usług oraz w formie aportu. Forma wkładu może być uzależniona od tego jaką spółkę zakładamy. Czym jest aport i w jaki sposób jest opodatkowany?

Jak powiększać kapitał zakładowy?

Uregulowania zawarte w przepisach prawa handlowego oraz prawa cywilnego przewidują, że wspólnicy spółek mogą wnieść do majątku firmy wkład, który będzie przeznaczony na konto kapitału zakładowego. Najczęściej mamy do czynienia z wkładem w formie pieniężnej, który przekazywany jest w zamian za udziały. Na pokrycie wartości całości lub części wkładu przedsiębiorcy zaciągają często kredyty dla firm. Jeżeli jednak przedsiębiorcy nie posiadają wystarczającej ilości zasobów finansowych jedną z możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w spółce jest wniesienie aportem określonych składników.

Na czym polega wkład niepieniężny?

Aport jest wkładem wspólnika w formie niepieniężnej w majątek spółki. Przepisy nie określają ściśle zakresu wkładu niefinansowego. Aportem mogą być min. rzeczy ruchome, patenty, znaki towarowe, materiały, surowce, bardzo często są to nieruchomości. Zdarza się, że są to domy, lokale zakupione przy pomocy pożyczki hipotecznej.

zobacz także:  Auta na gaz w Polsce, jakie przepisy? Co planuje rząd? Co musisz wiedzieć o autogazie?

Wkładem niepieniężnym mogą być również prawa majątkowe jak użytkowanie wieczyste, wierzytelności, prawa udziałowe lub prawa autorskie. Aportem może być również prawo, które w przyszłości zostanie ustanowione na rzecz spółki. Wspólnicy, za wniesiony wkład niefinansowy, obejmują udziały.

Co powinna zawierać umowa aportu spółki z o.o.?

Procedura wniesienia aportu do firmy jest różnie sformalizowana, w zależności od rodzaju zakładanej spółki. Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniesienie środków niepieniężnych wymaga podjęcia działań prawnych, nie jest to jednak procedura skomplikowana.

Wkład niepieniężny może zostać wniesiony do spółki z o.o. już w momencie jej powstawania. Może to nastąpić również później, po podpisaniu umowy o zawarciu spółki. Wspólnicy, po dokonaniu wyceny aportów, określają w zawartej umowie wartość każdego z nich. Musi zostać określona ich liczba oraz wartość nominalna udziałów, które zostają objęte w zamian za wkład. Czynności te wykonują wspólnicy, jednak z uwagi, że czynność musi zostać przeprowadzona bardzo precyzyjnie czasem należy powołać biegłego rewidenta do wyceny wartości aportu.

Trzeba wiedzieć, że nie ma możliwości wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeśli powstaje poprzez zawarcie umowy w trybie elektronicznym. Jednak już po wpisie do rejestru można podnosić kapitał na ogólnych zasadach.

zobacz także:  Jak tanio wysłać paczkę do Australii? Ile kosztuje paczka do Australii?

Jak opodatkowany jest aport?

Wniesienie aportu do spółki wywołuje skutki podatkowe. Wkład niefinansowy nie stanowi przychodu podatkowego spółki, natomiast podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach. Zobowiązanym do zapłaty podatku VAT, z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego, jest wspólnik, który dokonuje tej czynności.

Dodaj Twój komentarz