Aport w umowach i księgowości, co to jest?

Co powinna zawierać umowa aportu spółki z o.o.? Jak opodatkowany jest aport? Jak powiększać kapitał zakładowy?…Aportem może być również prawo, które w przyszłości zostanie ustanowione na rzecz spółki. Wspólnicy, za wniesiony wkład niefinansowy, obejmują udziały. Co powinna zawierać umowa aportu spółki z o.o.?

15.01.2019 Finanse, Firma, Księgowość, News, Podatki, Praca, Przepisy