poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

500+ dla niepełnosprawnych, Wyrok w sprawie Amber Gold… – przegląd 20 maj 2019

inwalidzki wózek

Między innymi dzięki korzystnemu wyrokowi w Sądzie UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej, budżet Polski otrzyma zastrzyk środków, które rząd chce przeznaczyć na pomoc dla części niepełnosprawnych.

500+ dla niepełnosprawnych

Rzecznik polskiego rządu Joanna Kopcińska podała szczegóły dotyczące nowego rządowego wsparcia dla niepełnosprawnych w wysokości 500 zł. Kwalifikować mają się do niego te dorosłe niepełnosprawne osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy, a przy tym oprócz renty socjalnej nie mają innych źródeł utrzymania, a zatem nie pobierają świadczeń takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenie emerytalne. Takich osób jest około pół miliona.

Roczne koszty realizacji tego programu wyniosą 3 miliardy złotych. Przeznaczone na ten cel środki pochodzić będą częściowo z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a częściowo z podatku od sprzedaży detalicznej, będącego przedmiotem rozsądzonego ostatnio na korzyść Polski sporu z Komisją Europejską.

Wyrok w sprawie Amber Gold

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonych w sprawie Amber Gold Marcina P. i Katarzynę P. za winnych oszustwa. Prowadzili oni działalność parabankową bez pozwolenia i wprowadzali w błąd klientów. Małżeństwo w latach 2009-2012 stworzyło piramidę finansową, która stała się jego głównym źródłem dochodu. 19 tysięcy osób zostało oszukanych na prawie 851 milionów złotych.

zobacz także:  Zdolność w kredycie hipotecznym, czyli jakie warunki trzeba spełniać, jakie pomagają aby dostać kredyt hipoteczny?

Amber Gold miała być firmą inwestującą w złoto i inne kruszce. Klientom obiecywano oprocentowanie od 6% do 16,5% w skali roku, a zatem znacznie wyższe niż w przypadku lokat bankowych. 13 sierpnia 2012 roku firma jednak ogłosiła likwidację, nie wypłacając klientom wpłaconych przez nich pieniędzy ani odsetek. Klienci byli wprowadzani w błąd już na etapie zawierania umów. Ich pieniądze miały być przeznaczane na zakup złota, srebra i platyny, a lokaty miały być ubezpieczone i gwarantowane przez Fundusz Poręczeniowy AG.

Odczytywanie wyroku ma być kontynuowane od następnego poniedziałku przez cztery kolejne dni tygodnia. Na razie udało się dotrzeć w ogłoszeniu wyroku dopiero do 24 tomu akt, sentencja wyroku znajduje się natomiast w tomie 60.

Były prezydent Tarnobrzega skazany

Grzegorz Kiełb, były prezydent Tarnobrzega, był oskarżony przez prokuraturę o przyjęcie łapówki w wysokości 20 tysięcy złotych w związku z procedurami dotyczącymi zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście. Przyjął wspomnianą korzyść majątkową w zamian za pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie budowy w Tarnobrzegu obiektów usługowo-handlowych.

Chwilę po dokonaniu tego czynu, 21 lutego 2018 roku, Kiełb został zatrzymany w swoim gabinecie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Rzeszowie. Oskarżony utrzymuje, że przyjęte przez niego pieniądze nie były łapówką, ale pomocą na przyszłą kampanię wyborczą. Przekonuje też, że w dniu otrzymania pieniędzy nie miał już wpływu na procedowanie planu miejskiego zagospodarowania przestrzennego.

zobacz także:  Lip duby, co to jest? 5 popularnych Lip dubów

Sprawa znalazła finał w sądzie. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uznał Kiełba winnym przyjęcia korzyści majątkowej i skazał go na rok i cztery miesiące więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Dodaj Twój komentarz