czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Ulgi i ułatwienia dla przedsiębiorców, czy wszystkie są korzystne?

Uścisk dłoni nad biurkiem

Każdy kraj zastanawia się jakie ułatwienia i ulgi dla przedsiębiorców wprowadzić w życie, aby ci chcieli inwestować w powstawanie nowych biznesów co zresztą przyczyni się do rozwoju gospodarczego. O ile krajach zachodnich te udogodnienia są całkiem spore, o tyle w Polsce opornie idzie wprowadzanie ich w życie. Na jakie zatem ulgi i ułatwienia mogą liczyć polscy przedsiębiorcy i czy faktycznie są one korzystne?

Ulga na start

Osoby, które zakładają własny biznes mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Na czym ona polega? Przez 6 miesięcy przedsiębiorca nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne. To co ważne, to to, że w czasie trwania tej ulgi normalnie opłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne, a więc podlega się tej opiece w razie potrzeby. Ulga na start ma oczywiście pewne haczyki. Skorzystać z niej mogą osoby, które dopiero co otwierają własną działalność po raz pierwszy lub robią to kolejny raz, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od zawieszenia lub zakończenia działalności firmy. Nie można jednak wykonywać tej samej pracy co dla byłego pracodawcy w poprzednim lub bieżącym roku.

zobacz także:  Związki zawodowe w Polsce: jak działają, największe związki, czy warto się zapisać?

Jest jeszcze jeden haczyk dotyczący tej 6-miesięcznej ulgi. Jeśli podczas jej trwania zawieszona zostanie działalność, np. na 1 miesiąc, ulga po wznowieniu nie zostanie przedłużona o ten czas. Wygaśnie dokładnie pół roku od rozpoczęcia działalności.

Negatywne skutki braku składek społecznych

Niestety, ale brak płatności składek społecznych w uldze na start ma swoje negatywne konsekwencje. Jeśli podczas trwania tego „udogodnienia” przedsiębiorca zachoruje, urodzi mu się dziecko lub będzie musiał zająć się chorym dzieckiem, wówczas nie otrzyma zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, nie będzie miał też prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w razie potrzeby. Przedsiębiorca w razie utraty zdolności do pracy w tym czasie nie będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia wypadkowego. Jest jeszcze inny długofalowy skutek korzystania z tej ulgi. Okres, kiedy nie są płacone składki na ubezpieczenie społeczne, nie jest uwzględniany przy wyliczeniach emerytury, a z pewnością jej nie podwyższy.

Okres preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start, nawet kiedy z niej zrezygnowali, mają możliwość skorzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że przez kolejne 2 lata można wpłacać na ten cel zadeklarowaną przez siebie kwotę, jednak nie może być ona niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

zobacz także:  W 2019 roku pojawi się nowy dowód osobisty

Mały ZUS

Ulga ta wejdzie w życie w styczniu 2019 roku. Zakłada zmniejszenie składek ZUS proporcjonalnie do osiąganych przychodów. To oznacza, że jednoosobowe firmy nie będą już musiały płacić wysokich składek, będą one niższe, jednak i w tym jest haczyk. Aby płacić mniej, przychody firmy nie mogą przekraczać 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Nie jest to jednak tak korzystne jak się wydaje, bowiem trzeba liczyć się z faktem, że „mały ZUS” to też mała emerytura w przyszłości.

komentarze 3

  1. Majka pisze:

    Czyli w tych ulgach podatkowych dla przedsiębiorców są jakieś haczyki. Nigdy nie ma nic za darmo.

  2. Przedsiębiorca pisze:

    Ulga na starto to moim zdaniem głupi pomysł, jeśli rząd chce odciążyć przedsiębiorców, to powinien znaleźć inny sposób. Mam natomiast nadzieję, że mały ZUS wejdzie w życie, bo to akurat bardzo mądra decyzja.

  3. Linda pisze:

    No ale może jednak ten Mały ZUS dla firm, które się dopiero rozkręcają, będą jednak korzystniejsze. Nie zawsze te dwa lata preferencyjnych składek wystarczy, aby tak w pełni rozkręcić swój biznes, prawda?

Dodaj Twój komentarz