sobota, 13 kwietnia 2024
HotMoney

Pomoc dla ubogich i bezrobotnych – na jaką pomoc od państwa mogą liczyć?

Żebraczka siedzi pod murem

Wiele osób nie dostrzega wokół siebie ubóstwa i prawdziwej biedy. Jak wynika z raportów najgorzej wiedzie się Polakom w regionach południowo-wschodnich, wiele rodzin żyje tam na skraju nędzy. Warto przeczytać w jaki sposób państwo pomaga najbiedniejszym i na jakiego rodzaju zapomogi mogą liczyć ubodzy i bezrobotni.

Kogo można uznać za osobę ubogą?

Na początku należałoby wyjaśnić kiedy dana osoba może być uznana za ubogą. Dzieje się tak wtedy gdy jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514zł, a dla osoby samotnej lub samotnie prowadzącej gospodarstwo jest to 634zł. Oczywiście te kryteria dochodowe ulegają zmianie na przestrzeni miesięcy i lat.

Ośrodki Pomocy Społecznej a pomoc ubogim

Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają osobom ubogim na kilka sposobów w zależności od sytuacji materialnej i zdrowotnej. O zasiłek stały może starać się osoba, która jest na emeryturze lub z powodu stanu zdrowia jest niezdolna do pracy (i tym samym posiada przynajmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności). Oczywiście oprócz spełniania powyższych warunków, ubogi starający się o zasiłek musi także wykazać ubóstwo materialne.

zobacz także:  Podatek Belki: ile wynosi? Co jest opodatkowane podatkiem Belki?

Kolejnym rodzajem zapomogi jest zasiłek okresowy, który ubogi pobiera z Ośrodka Pomocy Społecznej. Otrzymuje go wtedy kiedy z przyczyn niezależnych od niego znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, a nie jest w stanie samodzielnie jej pokonać. Następnym rodzajem wsparcia przez państwo jest tak zwany zasiłek celowy przeznaczony na zakup niezbędnej odzieży, leków czy żywności. Może to być także finansowe wsparcie w danej sytuacji jaką jest na przykład konieczność zorganizowania pogrzebu.

Ponadto Ośrodki Pomocy Społecznej opłacają posiłki sprzedawane w barach mlecznych, udzielają szkolnych stypendiów, opłacają ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Jak państwo pomaga bezrobotnym?

Osoby, które nie mają pracy pracy oprócz zasiłku rodzinnego i dla bezrobotnych mogą jeszcze pobierać świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. W jaki sposób jednak bezrobotny może dostać zasiłek? Konieczne jest tu zarejestrowanie się w urzędzie pracy i wykazanie, że było się zatrudnionym przynajmniej przez 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację. Zasiłek ten przyznawany jest na okres 6 lub 12 miesięcy, a po pierwszych 3 miesiącach pobierania go z urzędu podlega on zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od stażu pracy. Ponadto bezrobotny może też starać się o zasiłek rodzinny jeśli wykaże, że miesięczny dochód na osobę nie przekracza 674zł (w przypadku posiadania niepełnosprawnego dziecka jest to 764zł).

zobacz także:  Czy przeniesienie firmy za granicę rzeczywiście jest opłacalne? Co ryzykujesz?

Bony dla bezrobotnych czyli wsparcie na rynku pracy

Kolejnym rodzajem pomocy osobom bezrobotnym (do 30 roku życia) jest przyznanie tak zwanych bonów. Jednym z rodzajów takich bonów jest bon zatrudnieniowy – pracodawca, który przyjmie bezrobotnego może liczyć na zrefundowanie części wynagrodzenia. Oprócz tego przyznaje się jeszcze bony zasiedleniowe (na pokrycie kosztów dojazdu do pracy znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania), bony stażowe (gwarantujące odbycie stażu) oraz bony szkoleniowe. Jeśli chodzi o te ostatnie, osobie bezrobotnej zwraca się koszt dojazdu na dane szkolenie lub finansuje zakwaterowanie jeśli szkolenie odbywa się w innym mieście.

Bardzo często pracodawca zatrudniający pracownika do 30 roku życia (ze statusem osoby bezrobotnej), może liczyć na konkretne ulgi, dofinansowania, a także niejednokrotnie nagrody.

komentarze 4

 1. ZmieńmyCoś pisze:

  Uważam, że granice dochodów ludzi, którzy mogą się obiegać o pomoc są zbyt nisko ustawione. Osoba, która ma niecałe 700 zł miesięcznie nie jest w stanie za to przeżyć, chyba, że mieszkając na ulicy albo mając mieszkanie socjalne prawie za darmo.

 2. Anna pisze:

  Dokładnie!

 3. Marek pisze:

  Tak, zmieńmy!

 4. Jarek pisze:

  Wciąż jednak ta pomoc nie jest wystarczająca o czym świadczy fenomen Szlachetnej Paczki. Gdyby pomoc była świadczona właściwym osobom to by jej nie było.

Dodaj Twój komentarz