piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Nowy cennik Poczty, Negocjacje z nauczycielami… – przegląd 1 kwiecień 2019

czerwona skrzynka pocztowa

Poczta Polska wprowadza nowe ceny. Trzeba przygotować się na większe wydatki.

Nowy cennik Poczty Polskiej

Poczta Polska od 1 kwietnia wprowadza nowe ceny. Będzie drożej. Więcej trzeba będzie zapłacić za podstawowe przesyłki, do których należą listowe nierejestrowane i polecone. Oprócz tego zmienią się się również definicje formatów przesyłek.

Przesyłki listowe mają być nadawane w trzech nowych formatach: S – przesyłki o masie do 500 g i formacie koperty C5 o grubości do 2 cm, M – masa 1000 g, format C4, grubość do 2 cm, oraz L o masie do 2000 g i wymiarze 90 cm, w którym największa długość boku nie może przekroczyć 90 cm.

Za przesyłkę nierejestrowaną w formacie S trzeba będzie zapłacić 3,3 zł w przypadku przesyłki ekonomicznej, a jeśli wybierzemy priorytetową – 4,1 zł. Jak wspomnieliśmy, zdrożeją też przesyłki polecone. W zależności od formatu będą one kosztować 5,2zł. lub 9, 8zł. Za przesyłki priorytetowe zapłacimy, zależnie od gabarytów, 6,8 zł lub 10 zł.

Rozmowy z nauczycielami

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Po rozmowach wicepremier Beata Szydło oznajmiła, że spośród pięciu zaproponowanych przez rząd punktów, cztery zyskały akceptację obu stron dyskusji. Wśród tych punktów znajduje się między innymi przyspieszenie możliwości awansu zawodowego nauczycieli, a także wprowadzenie zmian w systemie oceniania nauczycieli.

zobacz także:  Ustawa o przewadze kontraktowej, Kopiowanie danych z SIS... - przegląd 29 lipiec 2019

Wciąż problematyczny jest postulat 15-procentowej podwyżki. Rząd ze swej strony zaproponował podwyżkę o 10%, na to jednak związki nie chcą przystać, zapowiadając, że podpiszą porozumienie z rządem dopiero, jeśli to ich żądanie zostanie spełnione. Strajk nie zostanie więc na razie zawieszony.

Getin Bank i zwrot opłat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, że w latach 2014-2016 Getin Bank dokonywał zmian w cennikach, nie wskazując przy tym podstaw prawnych, umożliwiających ich dokonanie oraz faktycznych okoliczności, będących ich przyczyną. Kolejnym uchybieniem jest, że informacje przesyłane były wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej, co zdaniem urzędu antymonopolowego narusza wymogi trwałego nośnika.

ank został więc zobowiązany do tego, aby rozliczyć się z klientami i zwrócić im część opłat. Na zwrot części uiszczonych środków mogą liczyć ci klienci, którzy podpiszą w placówce odpowiedni aneks – dzięki temu bank będzie mógł ich indywidualnie rozliczyć. Zweryfikowana zostanie wysokość opłat, jakie pobrano w okresie od wprowadzenia zmian do momentu zawarcia aneksu. Sam aneks może zostać zawarty w dowolnej placówce banku, ale tylko w terminie 2 miesięcy od otrzymania wiadomości z banku.

zobacz także:  Ile kosztuje rozwód? Koszty sądowe, koszt adwokata

Osoby, które w latach 2014-2016 zostały poinformowane w formie elektronicznej o zmianach cennika, będą mogły uzyskać rekompensatę w formie zwolnienia przez okres 2 miesięcy z opłat na przelewy dokonane na dowolne inne konto w polskim banku.

1 komentarz

  1. poczta pisze:

    To ciekawe, że poczta mając obecnie naprawdę sporą konkurencję na rynku podnosi ceny…

Dodaj Twój komentarz