wtorek, 16 kwietnia 2024
HotMoney

Na czym polega restrukturyzacja?

notatki przy pracy

Często jedynym ratunkiem dla upadającego przedsiębiorstwa jest restrukturyzacja. Na czym ten proces polega? Jakie środki stosuje się w jego ramach, by wyprowadzić firmę z kryzysu?

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest procesem, który sprowadza się do wdrażania w życie działań, mających w efekcie poprawić sprawność funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Cel ten osiąga się poprzez zmiany w organizacji wewnętrznej firmy, jej zakresie działania lub strukturze kapitałowej. Zmiany restrukturyzacyjne często stanowią gwałtowny zwrot w dotychczasowych strategiach przedsiębiorstwa, zwykle bowiem dopiero diametralnie inne podejście może pomóc wyprowadzić firmę na prostą.

Dlaczego przeprowadza się restrukturyzację?

Restrukturyzację przeprowadza się w celu ratowania przedsiębiorstwa, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało. Może być to ratunek przed całkowitym upadkiem firmy, a może też chodzić jedynie o dostosowanie jej do szybko zmieniającego się rynku, na którym ona działa, tak aby poprawić jej konkurencyjność.

Kiedy zatem przedsiębiorstwa decydują się na restrukturyzację? Przede wszystkim, kiedy zacznie być odczuwalny spadek zysków. Inne objawy mogące wskazywać na kryzys to malejący udział w rynku, ujemny wynik finansowy, zatory płatnicze, wstrzymanie wypłat, czy wręcz konieczność wyprzedaży majątku. To oznaki, że sytuacja jest naprawdę poważna. A restrukturyzacja jest na pewno lepszą alternatywą niż ogłoszenie upadłości.

zobacz także:  VW Golf 5 – opinie sprzedających jak i właścicieli popularnego Volkswagena Golfa Piątki

Jakie są zalety i wady restrukturyzacji?

Wśród zalet procesu restrukturyzacji znajdują się oczywiście korzyści, jakie z wdrożenia tego typu działań odnosi przedsiębiorstwo. Jeżeli restrukturyzacja zostanie przeprowadzona umiejętnie, chylącą się ku upadkowi firmę można odratować. Bezpośrednie objawy kryzysu zostają opanowane i zlikwidowane. Przedsiębiorstwo zostaje odbudowane i zostają mu zapewnione źródła finansowania na przyszłość.

Jakie wady to ze sobą niesie? W procesie restrukturyzacji trzeba czasem coś poświęcić. Nierzadko wiąże się to na przykład z redukcją etatów. Część pracowników może więc zostać zwolnionych. Jest to działanie, które oczywiście ma przysłużyć się firmie, jednak dla pracownika, który padł ofiarą tych działań i utracił pracę, to raczej marne pocieszenie.

Jakie są odmiany restrukturyzacji?

Wbrew pozorom nie zawsze mówiąc o restrukturyzacji, mamy na myśli to samo. Proces ten bowiem ma kilka odmian, w zależności od tego, jakiego konkretnie obszaru działania przedsiębiorstwa dotyczy. I tak restrukturyzacja przedmiotowa, to taka, w której dokonuje się zmian systemowych dotyczących sfery techniczno-organizacyjnej. Restrukturyzacja podmiotowa natomiast dotyczy obszaru prawno-ekonomicznego.

To podział ze względu na obszar działania objęty restrukturyzacją. Inne rozróżnienia opiera się na efekcie, jaki zastosowane środki mają przynieść. Restrukturyzację naprawczą przeprowadza się w tych przedsiębiorstwach, którym grozi upadłość, a jej celem jest postawienie firmy na nogi, a więc poprawienie jej sytuacji finansowej i sposobu, w jaki ona funkcjonuje. Takie działania są odpowiedzią na długotrwały kryzys i obejmują obszary działalności firmy najbardziej nim dotknięte.

zobacz także:  Zła historia kredytowa? Czy można wyczyścić BIK?

Restrukturyzacja dostosowawcza ta taka, która ma na celu szybkie wprowadzenie zmian i wysoką skuteczność. Wreszcie jest i restrukturyzacja rozwojowa, której celem jest dbałość o stały rozwój firmy przez poprawę oferowanych przez nią produktów oraz ulepszanie strategii marketingowych. Trwa ona zwykle od 2 do 5 lat i wiąże się z większym ryzykiem podejmowanych działań.

Dodaj Twój komentarz