sobota, 13 kwietnia 2024
HotMoney

Na czym polega gwarancja bankowa?

Kalkulator finansów

Zaciągając kredyt lub pożyczkę, albo wchodząc w umowę o wysokiej wartości, konieczne może być odpowiednie zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Jest to pewna forma poręczenia, która może występować w dwóch formach: poręczenia osoby prywatnej i gwarancji bankowej. Na czym właściwie polega druga z nich? Czym jest gwarancja bankowa, jak działa?

Czym jest gwarancja bankowa?

Jest to forma gwarancji samoistnej, gdzie rolę gwaranta spełnia bank. Mówiąc konkretnej, to inaczej zobowiązanie banku do zapłaty określonej kwoty wierzycielowi w momencie braku wypłacalności zleceniodawcy gwarancji. Można ją zastosować zarówno w przypadku obrotów krajowych, jak i zagranicznym. Żeby zachować pełną wiarygodność, gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa. Co więcej, zasady przyznawania i działania gwarancji bankowych zostały opisane w ustawie i prawie bankowym. Umowa ta jest abstrakcyjna i niezależna od innych umów zawartych z bankiem.

Co można zabezpieczyć na gwarancji bankowej?

Zasady przyznawania gwarancji bankowej są bardzo restrykcyjne, ale pozwalają na zabezpieczenie w wielu różnych przypadkach. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie umów pomiędzy kontrahentami, ale mogą dotyczyć wielu transakcji. Zalicza się do nich między innymi spłata kredytu, zwroty zaliczek, spłaty rat leasingowych, zapłaty za towary i usługi, rękojmię, zapłaty cła czy nawet za dobre wykonanie umowy czy usługi. Najczęściej na skorzystanie z gwarancji bankowych decydują się więc firmy i przedsiębiorstwa, dla których jest i zabezpieczenie i pewna forma udowodnienia swojej wiarygodności.

zobacz także:  Ile zarabia poseł na sejm? Zarobki, diety, premie, nagrody posłów w polskim Sejmie

Jakie są rodzaje gwarancji bankowych?

Gwarancje bankowe dzielą się na kilka rodzajów, z czego każda z nich może odpowiadać za inny typ zabezpieczeń. Mamy więc gwarancję: akcyzową, celną, dobrego wykonania, loteryjną, przetargową, terminowej zapłaty kredytu/pożyczki, terminowej zapłaty, zapłaty czynszu, zapłaty leasingowej, zwrotu zaliczki. Można podpisać umowę na jeden z typów gwarancji bankowych lub zdecydować się na całą linię w ramach określonego limitu.

Dodatkowo można wyróżnić także gwarancję bezwarunkową oraz warunkową. Na czym to polega? W przypadku gwarancji bankowej bezwarunkowej, bank zobowiązuje się na wypłatę całości kwoty bez sprawdzania zasadności wniosku i nie wymagając przy tym dodatkowych dokumentów. Jeżeli chodzi o gwarancję warunkową, tutaj dochodzi do wypłacania środków tylko w momencie, gdy zleceniodawca spełni określone warunki, przy czym bank dokładnie sprawdza zasadność wniosku i czy doniesione dokumenty to potwierdzają.

Jak otrzymać gwarancję bankową?

Otrzymanie gwarancji bankowej nie jest proste, a banki podchodzą do tego bardzo restrykcyjnie. Przede wszystkim bardzo istotne jest posiadanie zdolności kredytowej, jak również posiadanie konta osobistego, czy konta firmowego, a także zabezpieczenie w postaci obciążenia hipoteką. Jeżeli wszystko będzie w porządku, konieczne będzie podpisanie umowy gwarancyjnej, która musi być odpowiednio sformułowana, a także uwzględniać takie aspekty, jak rodzaj gwarancji, jej wysokość, czas trwania, co zostaje objęte gwarancją, termin w którym bank zobowiązuje się do wypłaty należności, a także ogólne warunki wypłaty gwarancji.

zobacz także:  Ile kosztuje kredyt mieszkaniowy, czyli jakie opłaty przy kredycie mieszkaniowym?

Umowa wygasa w momencie, gdy strona spłaci swoje zadłużenie względem beneficjenta gwarancji, jeżeli dobrowolnie zrezygnuje z umowy gwarancyjnej lub jeżeli zaistnieją inne warunki uwzględnione w umowie.

Co daje gwarancja bankowa?

Oprócz materialnego zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności, jest to także dobre rozwiązanie w przypadku firm, które poprzez taką gwarancje chcą podkreślić swoją wiarygodność w oczach kontrahenta. Jest to szczególnie przydatne w przypadku młodych firm o jeszcze nieustabilizowanym wizerunku na rynku. Może to pozwolić na podpisanie korzystnych umów, ze znacznie większymi firmami, dzięki czemu liczyć zarówno na zysk, jak i stały rozwój. Często podobne szanse upatruje się także w zaciąganiu kredytów dla firm, które jednak są bardziej ryzykowne.

1 komentarz

  1. lilo pisze:

    Pierwszy raz słysze o czymś takim. I nie do końca rozumiem – kiedy faktycznie potrzebna jest taka gwarancja bankowa?

Dodaj Twój komentarz