piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co warto wiedzieć?

Wiszące pieniądze

Międzynarodowy Fundusz Walutowy to szczególna organizacja działająca globalnie. Od jej funkcjonowania zależy więc ogólna sytuacja światowa i z tego też powodu, warto jest wiedzieć czym jest, jak działa i jaka jest jej rola.

Czym jet Międzynarodowy Fundusz Walutowy?

Przede wszystkim jest to organizacja o zasięgu globalnym, która działa w ramach ONZ. Najważniejszą sprawowaną przez nią funkcję jest zajmowanie się kwestiami związanymi ze stabilizacją ekonomiczną na świecie. Zajmuje się także ustalaniem kursów walut, a także udziela wsparcia krajom członkowskim, które z jakiś powodów wpadły w długi, udostępniając pomoc finansową przy uwzględnieniu przyszłym reform finansowych i ekonomicznych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma więc ogromny wpływ na to co dzieje się na świecie i jak kształtuje się ekonomia poszczególnych krajów oraz świata.

Kiedy powstał Międzynarodowy Fundusz Walutowy?

Ponieważ organizacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest tak duża, warto wiedzieć również o tym, jaka była geneza jego powstania. Pierwsza propozycja założenia padła w 1944 roku, czyli jeszcze w trakcie prowadzonych działań wojennych II Wojny Światowej. Sformalizowanie nastąpiło jednak później, bo pod koniec roku 1945, kiedy to została podpisana umowa przez 29 krajów, z kolei swoją działalność rozpoczął dopiero w 1947 roku. Obecnie, organizacja zrzesza blisko 190 państw członkowskich. Podstawą założycielską MFW było ustalenie swobodnego przepływu walut pomiędzy krajami, a podstawą było dostosowanie kursu do dolara amerykańskiego. Przyniosło to jednak marny skutek, ponieważ doprowadziło do gigantycznego wzrostu inflacji przechodzącego z państwa na państwo.

zobacz także:  Jak kupić tanie mieszkanie? Mieszkanie od gminy, od komornika... ile może kosztować?

Jaka jest funkcja Międzynarodowego Funduszu Walutowego?

MFW spełnia kilka podstawowych funkcji. Po pierwsze jest to funkcja regulacyjna, która odpowiada za ustalanie norm i wzorców działania pomiędzy międzynarodowymi stosunkami finansowymi. Po drugie jest to funkcja kredytowa, czyli zadaniem organizacji jest finansowanie krajów członkowskich na zasadzie kredytu. Po trzecie jest to także funkcja konsultatywna, kiedy to MFW działa jako organ doradczy poprzez wymianę doświadczeń w celu wsparcia i eliminacji problemów gospodarczych. Czwartą funkcją jest funkcja kontrolna, polegająca na weryfikacje tego, na jakie cele wydawane są fundusze z kredytów.

Jaka jest polityka działalności MFW?

Cel działalności MFW opiera się na kilku założeniach, które wpisane są w wewnętrzną politykę organizacji. Zalicza się do nich między innymi poparcie dla międzynarodowej współpracy walutowej, ułatwienie ekspansji i wzrostu handlu międzynarodowego, w tym wzrostu zatrudnienia oraz realnych dochodów. Istotne jest również poparcie dla stabilizacji kursów i unikanie rywalizacji między nimi. Ważnym zadaniem jest także usunięcie ograniczeń związanych wymianą walutową, poprzez coraz lepsze systemy płatności. Rzecz jasna zalicza się do tego także pomoc finansowa dla krajów, by zniwelować nierównowagę bilansu płatniczego i uregulowanie systemu ekonomicznego, rzecz jasna na określonych warunkach.

zobacz także:  Kopalnia Rudna, Farmy wiatrowe PGE... - przegląd 30 stycznia

Kto może zostać członkiem MFW?

Członkiem tej międzynarodowej organizacji może zostać każdy, pod warunkiem spełnienie norm określonych w statucie. Dodatkowo musi być to też państwo autonomiczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Poza tym konieczne jest także wpłacenie kwoty udziałowej, co ma o tyle znaczenie, że będzie decydowało o liczbie głosów, jakie będzie posiadał dany kraj, a także ma wpływ na wielkość udzielanego kredytu.

1 komentarz

  1. zaniepokojona pisze:

    A czy znajmuje się też kryptowalutami? Ktoś to w ogóle nadzoruje? Bo teraz jest tym takie zainteresowanie, że myślę, że warto byłoby to skontrolować.

Dodaj Twój komentarz