poniedzia艂ek, 22 Kwiecie艅 2019
HotMoney

Mi臋dzynarodowy Fundusz Walutowy, co warto wiedzie膰?

Wisz膮ce pieni膮dze

Mi臋dzynarodowy Fundusz Walutowy to szczeg贸lna organizacja dzia艂aj膮ca globalnie. Od jej funkcjonowania zale偶y wi臋c og贸lna sytuacja 艣wiatowa i z tego te偶 powodu, warto jest wiedzie膰 czym jest, jak dzia艂a i jaka jest jej rola.

Czym jet Mi臋dzynarodowy Fundusz Walutowy?

Przede wszystkim jest to organizacja o zasi臋gu globalnym, kt贸ra dzia艂a w ramach ONZ. Najwa偶niejsz膮 sprawowan膮 przez ni膮 funkcj臋 jest zajmowanie si臋 kwestiami zwi膮zanymi ze stabilizacj膮 ekonomiczn膮 na 艣wiecie. Zajmuje si臋 tak偶e ustalaniem kurs贸w walut, a tak偶e udziela wsparcia krajom cz艂onkowskim, kt贸re z jaki艣 powod贸w wpad艂y w d艂ugi, udost臋pniaj膮c pomoc finansow膮 przy uwzgl臋dnieniu przysz艂ym reform finansowych i ekonomicznych. Mi臋dzynarodowy Fundusz Walutowy ma wi臋c ogromny wp艂yw na to co dzieje si臋 na 艣wiecie i jak kszta艂tuje si臋 ekonomia poszczeg贸lnych kraj贸w oraz 艣wiata.

Kiedy powsta艂 Mi臋dzynarodowy Fundusz Walutowy?

Poniewa偶 organizacja Mi臋dzynarodowego Funduszu Walutowego jest tak du偶a, warto wiedzie膰 r贸wnie偶 o tym, jaka by艂a geneza jego powstania. Pierwsza propozycja za艂o偶enia pad艂a w 1944 roku, czyli jeszcze w trakcie prowadzonych dzia艂a艅 wojennych II Wojny 艢wiatowej. Sformalizowanie nast膮pi艂o jednak p贸藕niej, bo pod koniec roku 1945, kiedy to zosta艂a podpisana umowa przez 29 kraj贸w, z kolei swoj膮 dzia艂alno艣膰 rozpocz膮艂 dopiero w 1947 roku. Obecnie, organizacja zrzesza blisko 190 pa艅stw cz艂onkowskich. Podstaw膮 za艂o偶ycielsk膮 MFW by艂o ustalenie swobodnego przep艂ywu walut pomi臋dzy krajami, a podstaw膮 by艂o dostosowanie kursu do dolara ameryka艅skiego. Przynios艂o to jednak marny skutek, poniewa偶 doprowadzi艂o do gigantycznego wzrostu inflacji przechodz膮cego z pa艅stwa na pa艅stwo.

Jaka jest funkcja Mi臋dzynarodowego Funduszu Walutowego?

MFW spe艂nia kilka podstawowych funkcji. Po pierwsze jest to funkcja regulacyjna, kt贸ra odpowiada za ustalanie norm i wzorc贸w dzia艂ania pomi臋dzy mi臋dzynarodowymi stosunkami finansowymi. Po drugie jest to funkcja kredytowa, czyli zadaniem organizacji jest finansowanie kraj贸w cz艂onkowskich na zasadzie kredytu. Po trzecie jest to tak偶e funkcja konsultatywna, kiedy to MFW dzia艂a jako organ doradczy poprzez wymian臋 do艣wiadcze艅 w celu wsparcia i eliminacji problem贸w gospodarczych. Czwart膮 funkcj膮 jest funkcja kontrolna, polegaj膮ca na weryfikacje tego, na jakie cele wydawane s膮 fundusze z kredyt贸w.

Jaka jest polityka dzia艂alno艣ci MFW?

Cel dzia艂alno艣ci MFW opiera si臋 na kilku za艂o偶eniach, kt贸re wpisane s膮 w wewn臋trzn膮 polityk臋 organizacji. Zalicza si臋 do nich mi臋dzy innymi poparcie dla mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy walutowej, u艂atwienie ekspansji i wzrostu handlu mi臋dzynarodowego, w tym wzrostu zatrudnienia oraz realnych dochod贸w. Istotne jest r贸wnie偶 poparcie dla stabilizacji kurs贸w i unikanie rywalizacji mi臋dzy nimi. Wa偶nym zadaniem jest tak偶e usuni臋cie ogranicze艅 zwi膮zanych wymian膮 walutow膮, poprzez coraz lepsze systemy p艂atno艣ci. Rzecz jasna zalicza si臋 do tego tak偶e pomoc finansowa dla kraj贸w, by zniwelowa膰 nier贸wnowag臋 bilansu p艂atniczego i uregulowanie systemu ekonomicznego, rzecz jasna na okre艣lonych warunkach.

Kto mo偶e zosta膰 cz艂onkiem MFW?

Cz艂onkiem tej mi臋dzynarodowej organizacji mo偶e zosta膰 ka偶dy, pod warunkiem spe艂nienie norm okre艣lonych w statucie. Dodatkowo musi by膰 to te偶 pa艅stwo autonomiczne w dziedzinie stosunk贸w mi臋dzynarodowych. Poza tym konieczne jest tak偶e wp艂acenie kwoty udzia艂owej, co ma o tyle znaczenie, 偶e b臋dzie decydowa艂o o liczbie g艂os贸w, jakie b臋dzie posiada艂 dany kraj, a tak偶e ma wp艂yw na wielko艣膰 udzielanego kredytu.

1 komentarz

  1. zaniepokojona 2019-02-25 godz. 10:29

    A czy znajmuje si臋 te偶 kryptowalutami? Kto艣 to w og贸le nadzoruje? Bo teraz jest tym takie zainteresowanie, 偶e my艣l臋, 偶e warto by艂oby to skontrolowa膰.

Dodaj Tw贸j komentarz