piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Kredyty inwestycyjne dla firm – kto i kiedy może z nich skorzystać?

spotkanie biznesowe

Banki mają w ofercie wiele instrumentów finansowych. Zarówno skierowanych do osób fizycznych, jak i prawnych. W ofercie banków znaleźć można m.in. kredyt inwestycyjny dla firm. Na czym polega i co należy o nim wiedzieć?

Czym są kredyty inwestycyjne dla firm?

Kredyt inwestycyjny dla firm to kredyt bankowy, który przyznawany jest przedsiębiorcom. Może być wykorzystany tylko w celu odtworzenia, przeobrażenia lub zwiększenia wartości majątku trwałego firmy. Kredytobiorca może również przeznaczyć środki pozyskane dzięki kredytowi inwestycyjnemu na kupno wartości niematerialnych i prawnych, ale także i na wykupienie udziałów w innych przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Tak więc kredyt inwestycyjny jest kredytem celowym, który musi być przeznaczony na zwiększenie wartości majątku trwałego danej firmy, w tym na przykład można przeznaczyć go na zakup dodatkowych maszyn, obiektów, ale i patentów. Wiele osób pyta, czy można wziąć kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości. Oczywiście, że tak! Jednak trzeba się liczyć z tym, że bank może się zabezpieczyć ustawiając na lokalu hipotekę. Dzięki temu ma większą pewność, że chroni swoje interesy.

zobacz także:  Ile kosztuje naprawa okna? Ile kosztuje używane a ile nowe okno?

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

A jak uzyskać kredyt inwestycyjny? Warunkiem jego uzyskania jest pozytywny wynik analizy, którą prowadzi bank, sprawdzając sytuację ekonomiczno-finansową kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jeśli przedsiębiorca planuje większą inwestycję, na którą chce pozyskać środki, musi mieć rozpisany cały jej plan. Dobry biznesplan powinien uwzględnić nie tylko odzyskanie płynności finansowej, a więc zwrot wyłożonych środków, ale i zarobek. Jeśli tego zabraknie – bank odmówi finansowania inwestycji.

Oczywiście bankowi do analizy niezbędny jest nie tylko plan inwestycji, ale i wszelkie informacje na temat kondycji finansowej firmy. Dochody należy mieć udokumentowane. Co więcej, bank sprawdzi także legalność działania całego przedsiębiorstwa.

Udzielając kredytów dla firm banki często wymagają od firm wniesienia udziału własnego, żeby zredukować ryzyko kredytowe ponoszone przez bank.

Po weryfikacji wszystkich dokumentów i przyznaniu pożyczki, trzeba liczyć się z tym, że bank zażąda przedstawiania wszystkich faktur i udowodniania, że następują postępy w realizacji określonej w biznesplanie inwestycji. Zdarza się nawet, że pracownicy banków sami weryfikują, czy decyzje co do wydatków, jakie podejmuje właściciel przedsiębiorstwa, są zgodne z założeniami wynikającymi z umowy kredytowej.

zobacz także:  Ucz się od Żyda, czyli wspólnota i cele, które uczyniły Żydów wpływowymi i bogatymi

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego, często chcą wiedzieć, jakie koszty się z tym wiążą. Jednym z najbardziej znaczących – jak to zwykle bywa przy tego typu zobowiązaniach finansowych – jest oczywiście oprocentowanie.

Niestety trudno jednoznacznie podać, jakie oprocentowanie wiąże się z kredytem inwestycyjnym, gdyż oferty banków nie są tożsame ze sobą, a co więcej – oferta jest przygotowywana indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa.

Brana pod uwagę jest m.in. specyfika działalności firmy, jej wielkość i obecność na rynku, a także wysokość rocznych przychodów. Nie bez znaczenia jest oczywiście rodzaj inwestycji i wysokość zobowiązania o jakie się wnioskuje. Zdarza się, że banki zwracają również uwagę na to, jak się wcześniej kształtowała ich współpraca z przedsiębiorstwem.

Kalkulator kredytów inwestycyjnych

Nie ma jednak co się poddawać i składać wnioski do wszystkich placówek, jakie się zna. Zdecydowanie lepiej jest chociaż powierzchownie porównać ze sobą oferty kredytów inwestycyjnych. W tym celu skorzystać można z kalkulatora kredytów inwestycyjnych. Dzięki niemu w jednym miejscu ma się wszystkie propozycje. Co więcej, ich parametry zebrane są tak, by w prosty sposób móc porównać wszystko ze sobą. Dzięki przejrzystemu zestawieniu znacznie łatwiej jest wywnioskować, która z ofert jest tą idealną.

zobacz także:  Ile kosztuje miejsce na cmentarzu? Ceny miejsc na polskich cmentarzach

Dodaj Twój komentarz