poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Informatyzacja postępowań sądowych, Cła na towary z Meksyku… – przegląd 31 maj 2019

akcesoria sędziowskie

Postępowania przed sądami administracyjnymi zostaną zinformatyzowane. Jak teraz będą przebiegać procesy?

Informatyzacja postępowań przed sądami administracyjnymi

Weszły w życie przepisy, które wprowadzają informatyzację postępowań przed sądami administracyjnymi. Co to oznacza? Otóż od tej pory pisma procesowe będzie można wnosić nie tylko w formie papierowej, ale również jako dokument elektroniczny. Skargę w tej formie będzie można składać do elektronicznej skrzynki podawczej odpowiedniego organu, a inne pisma do elektronicznej skrzynki podawczej sądu.

Celem wprowadzenia nowych regulacji jest umożliwienie stronom sądowo-administracyjnego postępowania elektronicznej komunikacji z sądem. Wszystkie pisma będą musiały oczywiście spełnić wymogi obowiązujące w przypadku pism w postaci papierowej, ale oprócz tego dodatkowo będą musiały zawierać adres elektroniczny i zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez stronę, jej ustawowego przedstawiciela albo pełnomocnika.

Korespondencja sądowa będzie doręczana stronom postępowania drogą elektroniczną albo w sposób tradycyjny, jeśli któraś ze stron zrezygnuje z tej pierwszej opcji. Pojawi się też możliwość prowadzenia akt sądowych w postaci elektronicznej oraz ich udostępniania stronom w systemie teleinformatycznym.

zobacz także:  Bankowość elektroniczna - kolejne próby oszustwa

Bank Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nowy bank, który będzie działał pod nazwa Pierwszy Bank BFG, został utworzony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, będący jego jedynym akcjonariuszem. Nowo utworzona instytucja to bank pomostowy, służący do ratowania innych banków. Może on zostać użyty, by restrukturyzowany podmiot mógł kontynuować działalność bankową do momentu, gdy zostanie przejęty przez nowego inwestora.

Bank Millennium przejmuje Euro Bank

Uzyskawszy wymagane zgody Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bank Millennium sfinalizował transakcję zakupu 99,8% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł. Bank ten ma zamiar włączyć Euro Bank w swoją strukturę. Chce złożyć w KNF wniosek o połączenie banków. Fuzja prawna planowana jest na wrzesień, a na listopad przewiduje się fuzję operacyjną.

Amerykańskie cła na towary z Meksyku

Prezydent USA Donald Trump podał na Twitterze, że policja graniczna aresztowała największą jak do tej pory grupę nielegalnych imigrantów. Było to 1036 osób, chcących przekroczyć granicę w El Paso. Już od jakiegoś czasu Trump oskarża władze Meksyku o łagodne traktowanie migracji i przepuszczanie przez kraj dużych grup migrantów. Teraz miarka się przebrała – amerykański prezydent ogłosił, że od 10 czerwca na towary sprowadzane z Meksyku obowiązywać będą cła w wysokości 5%.

zobacz także:  Rynek pracowników w Polsce, "nie ma komu pracować" to już chyba historia?

Jest to jednak jedynie wartość początkowa. Cła mają stopniowo rosnąć. Według zapowiedzi Trumpa będą wzrastać każdego miesiąca o 5%, aż 1 października osiągną poziom 25%. Sankcje te będą obowiązywać, dopóki nie zostanie rozwiązany problem migracji.

Dodaj Twój komentarz