piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Ile zarabiają strażnicy miejscy? Jak pracują, za co są odpowiedzialni?

Gotówka

Zawód strażnika miejskiego jest teraz coraz bardziej popularny. Wpływ na to ma fakt, że jest obecnie zapotrzebowanie na osoby, które byłyby gotowe podjąć się takiej wymagającej pracy. A czy opłaca się być strażnikiem miejskim? Jakie ma obowiązki strażnik miejski i co trzeba zrobić, aby nim zostać?

Jak zostać strażnikiem miejskim?

Straż miejska ma konkretne wymagania co do kandydatów. Chętni do pracy muszą mieć ukończone minimum 21 lat, mieć polskie obywatelstwo i korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Pod uwagę brany jest także brak karalności, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz dobra kondycja zdrowotna. Aby móc ubiegać się o pracę w konkretnym oddziale straży miejskiej, należy dostarczyć takie dokumenty jak życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie o niekaralności z KRK. Kto ma największe szanse na przyjęcie do straży miejskiej? Osoby, które ukończyły studia z zakresu pedagogiki, prawa i resocjalizacji, mają doświadczenie w pracy w służbach, a także wyróżniają się aktywnością fizyczną. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu do straży, osoba otrzymuje zatrudnienie na 12 miesięcy i przez ten czas jest szkolona. Jeśli jej wyniki będą satysfakcjonujące, zostanie przyjęta na czas nieokreślony.

zobacz także:  Zawody bez perspektyw. Które zawody zanikają najszybciej? Jakich zawodów już nie spotkamy?

Zadania strażnika miejskiego

Głównym zadaniem strażnika miejskiego jest ochrona porządku publicznego. Wiąże się to z zapewnieniem spokoju mieszkańcom, kontrolami i interwencjami w razie niszczenia ładu, ale i obiektów państwowych oraz prywatnych. Strażnicy miejscy często zabezpieczają także ważne uroczystości, imprezy sportowe itp. Sprawują także nadzór nad właściwym parkowaniem pojazdów w mieście.

Strażnik miejski ma wiele praw wynikających z wykonywania swojego zawodu. Może nawet zabezpieczać miejsca przestępstwa czy katastrofy aż do momentu przyjazdu odpowiednich służb. Strażnicy doprowadzają osoby pod wpływem alkoholu do izb wytrzeźwień lub do ich miejsca zamieszkania, jeśli te stwarzają zagrożenie dla spokoju w miejscu publicznym.

Strażnicy miejscy mają prawo do udzielania pouczeń, ostrzegania, zwracania uwagi, legitymowania osób, jeśli zajdzie taka konieczność. Mogą także dokonywać kontroli osobistej, jeśli podejrzewają kogoś o popełnienie czynu niedozwolonego lub osoba ta stwarza zagrożenie dla porządku publicznego. Strażnicy mogą także nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym, usuwać lub unieruchamiać pojazdy przez zakładanie specjalnych blokad na kołach.

Zarobki strażników miejskich

Zarobki strażników miejskich uzależnione są w znacznej mierze od posiadanego stopnia, ale i od lokalizacji, w której pracuje, a także od stażu pracy czy wykształcenia. Początkujący, czyli aplikanci, zarabiają średnio ok. 2 300 zł brutto. Starsi strażnicy mogą otrzymać 3500 zł, więcej natomiast zarobi naczelnik, bo ponad 7 000 zł brutto. Największymi zarobkami mogą pochwalić się komendanci. Oni zarabiają nawet 18 000 zł brutto. To jednak są średnie dla Warszawy, gdzie w tym zawodzie zarabia się najlepiej. W mniejszych miastach wynagrodzenia strażników miejskich są znacznie niższe.

zobacz także:  Nie masz wykształcenia? W tych zawodach zarobisz dużo bez wykształcenia!

Dodaj Twój komentarz