poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Ile kosztuje rozwód? Koszty sądowe, koszt adwokata

Kodeks prawny i młotek

Koszty, jakie trzeba ponieść w związku z rozprawą rozwodową, są ruchome i nadal trwają prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie. Nikogo zatem nie dziwi fakt, że osoby stojące przed widem rozprawy rozwodowej zastanawiają się, jakie poniosą z tego tytułu koszty. Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć poniżej.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Sprawa rozwodowa często wymaga zatrudnienia adwokata. Opłata od pozwu rozwodowego ma charakter stały i wynosi kilkaset złotych, natomiast adwokat od rozwodów to często różny koszt, zależny od złożoności sprawy (adwokat-krzyzak.pl). Ponadto, istotne jest posiadane doświadczenie prawnika, oraz wielkości miejscowości, w której znajduje się kancelaria. Na rynku usług prawniczych za udział w sprawie adwokata lub radcy prawnego trzeba ponieść koszt rzędu min. 1 500 złotych. Jednak dotyczy to tylko spraw prostych bez orzekania o winie i kiedy małżeństwo nie ma dzieci. Przy bardziej skomplikowanych i burzliwych sprawach, koszt może wzrosnąć nawet do 6 000 złotych.

Zdarzają się znacznie wyższe kwoty, jednak należy pamiętać, że nie są to sumy wyssane z palca. Na pomoc przy rozprawie rozwodowej składa się wiele czynników jak:

 • dokładne zaznajomienie się ze sprawą,
 • przygotowanie pozwu,
 • udział w rozprawach trwających nawet kilka godzin,
 • sporządzenie wniosków, pism, zażaleń itp.,
 • udział w mediacjach z udziałem zwaśnionych stron,
 • częste spotkania z klientem w celu omówienia strategii.
zobacz także:  Co to jest hipoteka przymusowa?

Można wnioskować o adwokata lub radcę prawnego z urzędu. Dotyczy to jednak tylko osób, zwolnionych z opłat sądowych w całości lub w części. W tym celu należy złożyć do sądu stosowny wniosek oraz oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym, ująć w nim dochody oraz źródła utrzymania osoby fizycznej. Należy pamiętać, ze ewentualne zwolnienie z kosztów sądowych nie zwalnia z obowiązku zwrotu kosztów procesu strony przeciwnej.

Jakie są koszty sądowe sprawy rozwodowej?

Koszty sądowe obejmują wpis stały, który opłaca strona pozywająca, oraz koszty końcowe procesu. Jeśli strona pozywająca nie jest w stanie uiścić opłaty za składany wniosek, może do niego dołączyć wspomniany wyżej wniosek o zwolnienie z opłat sądowych. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie strona przegrana ponosi całość kosztów postępowania. Jeśli rozwód zostaje orzeczony bez winy, wówczas sąd zwraca powodowi połowę kwoty, którą uiścił za wniosek.

Całość kosztów sądowych, w zależności od charakteru sprawy, można zsumować następująco:

 • wniosek o rozwód – 600 zł,
 • odpis orzeczenia sądowego – 6 zł od strony,
 • orzeczenie o podziale majątku – 1 000 zł (300 zł w przypadku zgodnego projektu podziału majątku),
 • orzeczenie o eksmisji małżonka – 200 zł,
 • orzeczenie zasądzające alimenty – 5% ich rocznej wartości,
 • koszty związane ze stawiennictwem świadków i opinii biegłego.
zobacz także:  Pozycjonowanie – ile kosztuje? Komu zlecić i ile kosztuje pozycjonowanie strony w Google?

Rozwód to przykre doświadczenie, które wiąże się z ogromnym stresem, wieloma negatywnymi emocjami i jak widać, z wysokimi kosztami. Jednak życie pisze różne scenariusze i często to, co miało być na zawsze „aż do śmierci”, rozpada się. Warto zapewnić sobie wtedy odpowiednie wsparcie, zwłaszcza te prawnicze, aby przejść przez ten trudny czas z podniesioną głową.

Dodaj Twój komentarz