niedziela, 21 Kwiecie艅 2019
HotMoney

Co to jest, jakie ma obowi膮zki Rada Nadzorcza?

Sala konferencyjna

Funkcjonowanie sp贸艂ek jest obwarowane mn贸stwem przepis贸w, okre艣laj膮cych spos贸b ich dzia艂ania. Jednym z nic jest powo艂anie organu Rady Nadzorczej, kt贸rej zadania, funkcje oraz spos贸b wybierania cz艂onk贸w jest 艣ci艣le okre艣lony przez przepisy. Warto wiedzie膰 o tym nieco wi臋cej.

Czym jest Rada Nadzorcza?

Rada Nadzorcza to inaczej organ osoby prawnej, inaczej sp贸艂ki, sprawuj膮cy rol臋 nadzorcz膮 na sp贸艂kami i wszystkimi ga艂臋ziami jej dzia艂alno艣ci. Dotyczy to sp贸艂ek akcyjnych, sp贸艂ek z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 oraz sp贸艂dzielni. Za powo艂anie Rady Nadzorczej odpowiada statut danej organizacji, kt贸ry okre艣la wszystkie zasady w艂膮cznie ze sposobem wyboru cz艂onk贸w zarz膮du, tego, kto mo偶e nimi zosta膰 oraz na jak膮 kadencj臋. Rada Nadzorcza ma wp艂yw na dzia艂alno艣膰 firmy, jak r贸wnie偶 na podejmowanie decyzji istotnych dla funkcjonowania sp贸艂ki oraz samych pracownik贸w.

Jakie funkcje spe艂nia Rada Nadzorcza?

Jak sama nazwa wskazuje, Rada Nadzorcza sprawuje przede wszystkim funkcj臋 nadzorcz膮 nad wszystkimi firmami wchodz膮cymi w sk艂ad sp贸艂ki. Mi臋dzy innymi do jej zada艅 nale偶y badania podejmowanych decyzji przez poszczeg贸lne firmy, powo艂ywanie i odwo艂ywane cz艂onk贸w zarz膮du. Dodatkowo odpowiadaj膮 za ocen臋 dzia艂alno艣ci zarz膮du oraz ocen臋 finansow膮 w zgodno艣ci z ksi臋gami czy te偶 ocenianiem wniosk贸w zwi膮zanych z podzia艂em zysk贸w i pokrywaniem strat. Do ich obowi膮zk贸w nale偶y tak偶e coroczne sprawozdanie z tych wszystkich ocen. Rada Nadzorcza odpowiada tak偶e za zatwierdzanie rocznych plan贸w dzia艂alno艣ci sp贸艂ki czy nabywanie nieruchomo艣ci i udzia艂贸w. Innymi s艂owy obowi膮zku rady s膮 bardzo szerokie, co jednak inaczej, spos贸b dzia艂alno艣ci dzia艂a nieco inaczej, w zale偶no艣ci od rodzaju sp贸艂ki.

Jak dzia艂a Rada Nadzorcza w sp贸艂ce akcyjnej?

W przypadku sp贸艂ki akcyjnej, istnienie Rady Nadzorczej jest obligatoryjne, to znaczy obowi膮zkowe, a w jej sk艂ad musi wchodzi膰 co najmniej 3 cz艂onk贸w. Rada zajmuje si臋 opiniowaniem sprawozda艅 przygotowywanych przez zarz膮d, jak r贸wnie偶 reprezentuje sp贸艂k臋, gdy kt贸ry艣 z cz艂onk贸w zarz膮du nie mo偶e tego zrobi膰. Mo偶e, cho膰 nie musi zosta膰 tak偶e uchwalony regulamin obradowania, a sama rada ma prawo mi臋dzy innymi do zawieszania cz艂onk贸w zarz膮du w ich obowi膮zkach na okre艣lony czas. Je偶eli chodzi o kadencje Rady Nadzorczej, to z zasady nie mo偶e trwa膰 ona d艂u偶ej ni偶 5 lat, a same spotkania nie powinny si臋 odbywa膰 rzadziej ni偶 3 razy w roku.

Jak dzia艂a Rada Nadzorcza w sp贸艂ce z o. o.?

W sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, Rada Nadzorcza sprawuje funkcj臋 typowo nadzorcz膮, a jej powo艂a nie jest obowi膮zkowe w momencie, gdy kapita艂 zak艂adowy przekracza 500 000 z艂otych, a liczba wsp贸lnik贸w przekracza 25 os贸b. W sk艂ad Rady mog膮 wchodzi膰 zar贸wno wsp贸lnicy sp贸艂ek, jak i osoby spoza nich, dodatkowo do rady nie mo偶e wej艣膰 cz艂onek zarz膮du sp贸艂ki, prokurent ani radca prawny b臋d膮cy zatrudnieni na umowie o prac臋. O sk艂adzie, w jakim znajduje si臋 Rada, decyduj膮 wsp贸lnicy, przy czym co najmniej trzech ich cz艂onk贸w musi by膰 powo艂ywanych i odwo艂ywanych uchwa艂膮 wsp贸lnik贸w. Kadencja trwa jeden rok, chyba 偶e uchwa艂a sp贸艂ki m贸wi inaczej. Rola Rady Nadzorczej: badanie sprawozdania finansowego i podejmowanie uchwa艂, gdy na zebraniu jest co najmniej po艂owa cz艂onk贸w rady.

Kto mo偶e zosta膰 cz艂onkiem Rady Nadzorczej?

Zasady powo艂ywania cz艂onk贸w Rady Nadzorczej w wi臋kszo艣ci okre艣lone w kodeksie 艂adu korporacyjnego. Przyjmuje si臋, aby co najmniej po艂owa z nich by艂a niezale偶na od kierownictwa i akcjonariuszy, jednocze艣nie nie posiadaj膮c przy tym konfliktu interes贸w. Jednak偶e spos贸b powo艂ywania Rady zale偶e膰 b臋dzie g艂贸wnie od statu uchwalonego przez sp贸艂k臋, przy uwzgl臋dnieniu og贸lnych zasad (np. to, 偶e nie mog膮 by膰 nimi cz艂onkowie zarz膮d贸w, komplementariusze i radcy prawni). Cz艂onk贸w Rady Nadzorczej powo艂uje i odwo艂uje walne zgromadzenie na zasadzie g艂osowania.

Dodaj Tw贸j komentarz