piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Dumping Chińczyków, czy po prostu wielokrotnie tańsze koszty produkcji w Chinach?

Wielki Mur Chiński

Aby gospodarka dobrze się rozwijała, powinny w niej panować uczciwe zasady. Niestety w praktyce nie zawsze to tak wygląda. O co chodzi z chińskim dumpingiem i w jaki sposób próbuje się walczyć z tym problemem?

Co to jest dumping?

Dumpingiem nazywamy strategię polegającą na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach, które są niższe od kosztów ich wytworzenia, lub niższe od cen identycznego bądź podobnego produktu na rynku krajowym. Najczęściej stosowany jest po to, aby wyeliminować z rynku konkurencję.

Aby mieć pewność, że mamy do czynienia właśnie z dumpingiem, muszą zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze, cena eksportowa towaru musi być niższa od tej, jaką stosuje się przy handlowych operacjach podobnych produktów sprzedawanych na rynek wewnętrzny. Po drugie, eksport ten musi powodować szkody w krajowej gospodarce lub opóźniać rozwój przemysłu. I po trzecie wreszcie, trzeba wykazać, że między praktykami dumpingowymi a szkodą w gospodarce istnieje zależność.

Chiny a dumping

Wiele produktów, które są eksportowane z Chin na zachód, między innymi do państw Unii Europejskiej, budzi podejrzenia o stosowanie dumpingu. W wielu przypadkach drastycznie niskich cen nie sposób wytłumaczyć po prostu niskimi kosztami produkcji w Państwie Środka.

zobacz także:  Bloki z wielkiej płyty, czy się zawalą? jak długo jeszcze postoją?

Lista takich towarów, które znalazły się na celowniku instytucji zwalczających dumping, jest dość długa. Dotyczy to między innymi paneli fotowoltaicznych – połowa wszystkich paneli słonecznych na świecie to właśnie te wyprodukowane w Chinach, a Państwo Środka aż 90% swojej produkcji przeznacza na eksport. Podejrzenia o dumping padają też na przykład w przypadku chińskiej stali czy opon.

chiński frachtowiec załadowany kontenerami

W jaki sposób zwalcza się dumping?

Żeby uniknąć niekorzystnego wpływu dumpingu stosowany jest szereg różnorodnych działań. Między innymi nakłada się cła antydumpingowe, aby konkurencyjna walka na rynku mogła być bardziej wyrównana. Zobowiązuje się też firmy, wobec których pada oskarżenie o dumping, do składania zobowiązań cenowych. Wdraża się także stosowanie antydumpingowego kodeksu, który określa procedury postępowania w takich przypadkach, kolejne jego fazy i przewidziany czas ich trwania.

Jak wygląda obliczanie dumpingu?

Standardowe obliczanie dumpingu polega na porównaniu ceny eksportowej produktu z cenami krajowymi albo z kosztami, jakie trzeba ponieść, by wytworzyć taki produkt w kraju wywozu. Jednak ta procedura okazała się zawodna w przypadku Chin, ponieważ zaniżają one koszty produkcji w drodze interwencji państwowych, z którego to powodu gospodarce tego kraju nie przyznaje się statusu wolnorynkowej.

zobacz także:  Strajk w Hongkongu, eBay pozywa Amazona... - przegląd 5 sierpień 2019

Dlatego w celu obliczenia optymalnego cła antydumpingowego Unia Europejska przyjmowała za punkt odniesienia dane z analogicznego kraju o gospodarce wolnorynkowej (na przykład ceny rynkowe w Korei Południowej). Taka procedura pozwalała jednak nakładać na chińskie towary wyższe cła, co można uznać za pewne nadużycie.

Z tego powodu teraz obowiązywać będą nowe regulacje. Obliczenia nie będą ograniczać się do zwykłego zestawienia ceny eksportowej z cenami krajowymi. Teraz, by ustalić, czy mają miejsce jakieś nieprawidłowości, brane będą pod uwagę kryteria takie jak polityka, dyskryminacja na rzecz krajowych firm, niezależność sektora finansowego, czy powszechność państwowych przedsiębiorstw. Podejście będzie więc znacznie bardziej kompleksowe i pozwoli potraktować każdego eksportera w zindywidualizowany sposób.

1 komentarz

  1. anka pisze:

    Nie wiedziałam w ogóle, że jest coś takiego. No ale zawsze człowiek się czegoś nowego dowie.

Dodaj Twój komentarz