piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Co to jest hipoteka przymusowa?

dokumenty

Kupując dom lub jakąkolwiek inną nieruchomość, koniecznie musimy sprawdzić jej księgę wieczystą. To w niej znajdują się informacje dotyczące wpisów hipoteki. Najczęściej są to hipoteki umowne, ale zdarzają się również hipoteki przymusowe i to na nich skupimy się w niniejszym artykule. Czym jest hipoteka przymusowa, jak się ją ustanawia i czym może skutkować? Zapraszamy do lektury.

Czym jest hipoteka przymusowa?

Według definicji, hipoteka przymusowa jest zabezpieczeniem wierzytelności na nieruchomościach dłużnika, które nie wymaga jego zgody. Ustanowienie hipoteki przymusowej musi być poparte decyzją sądu podjętą na podstawie wniosku wierzyciela i dołączonego tytułu wykonawczego. Najprościej rzecz ujmując jest to sposób na odzyskanie długu przez wierzyciela. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dłużnik nie dysponuje majątkiem wystarczającym na pokrycie roszczeń wierzyciela. Co ciekawe hipoteka przymusowa może być ustalona nawet bez wiedzy dłużnika.

Hipoteka przymusowa jest najbardziej pewną formą zabezpieczenia wierzytelności. W przypadku licytacji majątku dłużnika uzyskane środki przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń począwszy od kosztów postępowania, należności z tytułu alimentów, należności pracowniczych, hipoteki morskiej, po hipotekę przymusową.

zobacz także:  Kto może pomoc w spłacie chwilówki? Sposoby na wyjście z długów

Hipoteka umowna a hipoteka przymusowa

Aby ustanowić hipotekę umowną musi dojść do umowy między stronami, a właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę na jej obciążenie. Oznacza to, że hipoteka umowna jest przeciwieństwem hipoteki przymusowej. Taki sam jest jednak cel ustanawiania obu hipotek, gdyż służą one zabezpieczeniu spłaty konkretnej wierzytelności, a więc długu. Co ciekawe, wpisu do hipotek można dokonać również na udziale w nieruchomości. Jeśli więc jesteśmy dłużnikami i posiadamy udział w jakiejś nieruchomości, to część należąca do nas może zostać obciążona.

 

Na co ma wpływ hipoteka przymusowa?

Każdy wpis hipoteki ma bardzo duże znaczenie dla właściciela nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji gdy nosi się on z zamiarem jej sprzedaży. Hipoteka przymusowa zachowuje ważność niezależnie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości, w związku z czym wpis ten bardzo utrudnia sprzedaż. Z drugiej strony osoby, które chcą kupić np. dom powinny upewnić się, czy w jego księdze wieczystej nie widnieje tego rodzaju wpis. Kupno budynku z hipoteką przymusową skutkuje przejęciem zobowiązań finansowych poprzedniego właściciela.

Czy z hipoteką przymusową można coś zrobić? Na szczęście tak. Właściciel nieruchomości może złożyć do sądu wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej. W tym celu musi najpierw spłacić swoje zobowiązania wobec wierzyciela lub dojść z nim do porozumienia, w wyniku którego wyrazi on pisemną zgodę na wykreślenie hipoteki. Wierzycielem może być zarówno osoba prywatna, jak i firma, bank, parabank, ZUS czy Skarb Państwa. Trzeba liczyć się także z tym, że aby uzyskać zgodę na wyczyszczenie księgi wieczystej konieczna jest także spłata odsetek i innych opłat powstałych w wyniku zadłużenia.

zobacz także:  Ile kosztuje abonament rtv? Dla kogo zniżka na abonament RTV?

komentarze 2

  1. Modra pisze:

    Nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak hipoteka przymusowa. Ale to dobry sposób na odzyskanie długu, czasem jedyny.

  2. Mirka pisze:

    Hmm moim zdaniem to nie do końca takie dobre rozwiązanie. czy nie może dojść wtedy do jakiś nadużyć? Niby jest to sądownie potwierdzone, ale mimo wszystko… hmm nie jestem przekonana.

Dodaj Twój komentarz