piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Umowa deweloperska a koszty – ile wynosi taksa notarialna czy opłaty do sądu wieczystoksięgowego?

Podpisywanie dokumentów

Umowa deweloperska, podobnie jak każda inna umowa sprzedaży lub kupna nieruchomości, musi być zawarta u notariusza. Wiąże się to z wieloma warunkami do spełnienia, jak i oczywiście z określonymi kosztami. Co więc powinna zawierać umowa deweloperska, ile wynosi taksa notarialna i opłaty sądowe?

Umowa deweloperska, czyli co?

Umowa deweloperska to zobowiązanie dewelopera do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę (po zakończeniu budowy) prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub do własności domu jednorodzinnego na nieruchomości gruntowej. Nabywca natomiast zobowiązuje się do przekazania pieniędzy na rzecz dewelopera. Umowa dotyczy obu stron i zobowiązuje do zawarcia ostatecznej umowy przeniesienia prawa własności w wyznaczonym czasie.

Umowa deweloperska zawierana jest przed notariuszem i muszą znaleźć się w niej dane osobowe obu stron, miejsce i data zawarcia umowy, cena nabycia prawa odrębnej własności, informacje o nieruchomości, określenie położenia, usytuowania i powierzchni lokalu, termin przeniesienia własności, wysokość i terminy spłat itp.

Koszty notarialne umowy deweloperskiej

Jak każda usługa notariusza, ta również obciążona jest określonymi kosztami, które warunkowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 2004 roku. Dokument ten reguluje wysokość taksy notarialnej, czyli wynagrodzenia notariusza. Jest ono uzależnione od wartości nieruchomości. Potencjalnych właścicieli z reguły interesuje zakres od 60 000 do 1 000 000 zł. Maksymalna taksa notarialna dla lokali w takiej cenie wynosi 1010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł. W przypadku nieruchomości o wartości od 1 000 000 do 2 000 000 zł, taksa wzrasta do 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł. Jeżeli w grę wchodzą lokale o wartości co najmniej 2 000 000 zł, wtedy taksa wynosi 6770 zł + 0,25%, ale nie więcej niż 10 000 zł. W przypadku osób zaliczanych do I grupy podatkowej taksa nie może wynosić więcej niż 7 500 zł. Podane stawki to oczywiście kwoty netto. Należy do nich doliczyć jeszcze podatek VAT, który wynosi 23%.

zobacz także:  Mandat za picie alkoholu w miejscach publicznych - gdzie możesz dostać?

Inne koszty umowy deweloperskiej

Do kosztów umowy deweloperskiej należy doliczyć jeszcze wypisy aktu notarialnego. Te kosztują 6 zł + VAT za każdą rozpoczętą stronę. Ostatecznie wypis umowy razem z załącznikami może kosztować ok. 100 – 200 zł. Trzeba liczyć się z tym, że niezbędnych będzie kilka wypisów: dla nabywcy, dewelopera, sądu wieczystoksięgowego i banku, który udziela nabywcy kredytu. Są jeszcze opłaty sądowe, czyli wpis do księgi wieczystej. Jest to koszt 150 zł, a wartość nieruchomości nie ma tu znaczenia. Założenie księgi wieczystej to wydatek rzędu 60 zł, opłata sądowa od wpisu hipoteki w KW to 200 zł, jest jeszcze podatek od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności, ten wynosi 19 zł. Jak więc widać, zawarcie umowy deweloperskiej nie należy do najtańszych, jednak na szczęście, większość tych kosztów dzielonych jest po połowie na nabywcę i dewelopera.

komentarze 2

  1. Julka pisze:

    Bardzo wysokie są te wszystkie opłaty. Jak się je doda to mogą sporo podnieść cenę nieruchomości.

  2. larynta_1990 pisze:

    Niestety tak to już wygląda. Kupując mieszkanie, nawet od dewelopera trzeba sporo zapłacić. Co z tego, że nie ma podatku PCC, skoro inne opłaty nadrabiają….

Dodaj Twój komentarz