środa, 17 lipca 2024
HotMoney

Storno – co to jest? Korekty zapisów księgowych

starszy mężczyzna z brodą trzyma dokumenty

W każdej pracy dochodzi czasem do pomyłek i konieczne jest wykreślenie czegoś lub dokonanie korekty. Terminem, który opisuje takie działania w księgowości, ale też w branży turystycznej, hotelarskiej, a także w innych usługach wymagających wcześniejszej rezerwacji, jest storno. Jak dokonuje się korekt zapisów księgowych? Najważniejsze kwestie wyjaśnimy w artykule.

Czym jest storno?

Storno w księgowości ma bardzo duże znaczenie. Zatem co to jest storno? Jest to termin odnoszący się do techniki korygowania błędów lub anulowania wpisów w księgach rachunkowych. Termin „storno” pochodzi z języka włoskiego (stornare), co oznacza „odwracać” lub „anulować”. W praktyce księgowej, zastosowanie storna polega na dokonaniu przeciwnego wpisu księgowego, który neutralizuje efekt błędnego zapisu, zamiast usuwać błędny wpis. Bardzo ważną kwestią jest to, że błędne wpisy nie zostają usunięte, dzięki czemu cała historia zmian jest dostępna.

Korekty zapisów księgowych są niezbędną częścią procesu księgowego, służącą do naprawienia błędów lub nieścisłości, które mogły wystąpić podczas pierwotnego księgowania transakcji. Błędy te mogą wynikać z wielu przyczyn, takich jak pomyłki ręczne, niezrozumienie transakcji, błędy systemu informatycznego lub zmiana okoliczności. Proces korygowania zapewnia, że sprawozdania finansowe firmy dokładnie odzwierciedlają jej sytuację finansową.

zobacz także:  Koszt wyjazdu integracyjnego, czyli ile kosztuje integracja firmy?

Rodzaje korekt zapisów księgowych

Oprócz storna, istnieją także inne rodzaje korekt, a są to:

  • przeniesienie – gdy transakcja została zaksięgowana na niewłaściwym koncie, korekta polega na przeniesieniu kwoty z jednego konta na inne, co zapewnia, że każda transakcja jest odnotowana na odpowiednim koncie.
  • dopełnienie – w przypadku, gdy wpis został zaksięgowany na właściwym koncie, ale na niewłaściwą kwotę, dokonuje się korekty przez dopełnienie wpisu do właściwej kwoty.

Jak przebiega proces dokonywania korekt księgowych>

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie błędu, co może być wynikiem wewnętrznej kontroli, audytu lub innych procedur przeglądu. Ważne jest dokładne zrozumienie przyczyny i natury błędu, aby możliwe było zapewnienie, że korekta będzie właściwie adresować problem. Wszystkie dokonywane zmiany muszą być odpowiednio udokumentowane, włącznie z wyjaśnieniem przyczyn korekty i odniesieniem do oryginalnych dokumentów, które zostały błędnie zaksięgowane.

A w jaki sposób przebiega samo dokonywanie korekty? Otóż jest ona dokonywana w systemie księgowym, zazwyczaj poprzez wykonanie przeciwnych wpisów (storno) lub dodatkowych wpisów korygujących. Ostatnim krokiem jest weryfikacja poprawności wykonania korekty oraz upewnienie się, że wszystkie konta i sprawozdania finansowe są teraz poprawne.

zobacz także:  Rachunek zysków i strat, kogo dotyczy?

W prowadzeniu księgowości ważne jest dokonywanie regularnych przeglądów i korekt, które są istotne również z punktu widzenia zgodności z przepisami i standardami rachunkowości.

Korekty zapisów księgowych są kluczowym elementem utrzymania dokładności i rzetelności ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych. Zapewniają, że informacje finansowe przedstawione interesariuszom, w tym inwestorom, wierzycielom i organom regulacyjnym, są dokładne i wiarygodne.

Mamy nadzieję, że nasze tłumaczenie okaże się pomocne. Jeśli wiesz coś więcej na temat korekt w księgowości, to koniecznie podziel się tym w komentarzu.

Dodaj Twój komentarz