czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

OC spedytora – ile kosztuje, co powinna obejmować polisa przewoźnika?

ubezpieczenie transportu

Założenie działalności spedycyjnej jest związane z szeregiem wymogów do spełnienia, uzyskaniem określonych pozwoleń. Warto poświęcić czas i energię, ponieważ takie zajęcie może przynieść spore zyski. Decydując się na założenie firmy spedycyjnej bezwzględnie należy pomyśleć o wyborze najlepszej polisy OC, która da ochronę w przypadku poniesionej szkody. Co powinna objąć taka polisa i ile kosztuje?

Kim jest spedytor?

W najprostszym ujęciu jest to osoba lub podmiot, który zajmuje się organizacją transportu, pełni rolę pośrednika pomiędzy klientem a przewoźnikiem. Spedytor powinien bezbłędnie poruszać się regulacjach prawnych dotyczących umów przewozu, przepisów celnych, ubezpieczeń. Do jego obowiązków należy min. przyjmowanie zleceń przewozowych, składowanie przesyłek, dobór środka transportu, nadanie i wydanie przesyłki odbiorcy.

Jaki jest zakres odpowiedzialności spedytora?

W ramach świadczonych usług, oprócz wysłania i odbioru przesyłki, spedytor wykonuje czynności związane z transportem w zamian za wynagrodzenie. Uregulowania prawne zawarte zostały w przepisach kodeksu cywilnego.

Zakres odpowiedzialności jest węższy niż w przypadku przewoźnika, ponieważ spedytor ponosi konsekwencje tylko za szkody, które powstały z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Wyjątkiem są sytuacje kiedy spedytor sam wykonuje przewóz. Jeśli organizacja i przewóz jest w zakresie spedytora odpowiada on za szkody, które powstały w związku z transportem.

zobacz także:  Polska coraz bliżej zniesienia wiz do USA, pomoc suszowa dla rolników... - przegląd 13 sierpnia 2019

Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż wartość szkody, chyba że doszło do niej wskutek rażącego niedbalstwa lub celowego działania. Jeżeli przy zawarciu umowy spedycji nie wskazano, że przesyłka zawiera przedmioty o szczególnej wartości, np. biżuteria, papiery wartościowe, pieniądze spedytor nie odpowiada za ich utratę czy uszkodzenie.

Co powinna obejmować polisa OC?

Wybór właściwego ubezpieczenia dla firmy spedycyjnej chroni przed roszczeniami klienta w awaryjnych sytuacjach. Jest idealnym rozwiązaniem kiedy przesyłka nie dotrze do odbiorcy, a poszukiwania nieuczciwego przewoźnika okazały się bezskuteczne.

Większość firm pełni jednocześnie rolę przewoźnika, a towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj asekuracyjnie oferują OC przeznaczone wyłącznie dla spedytora, które nie chroni interesów w sytuacji zawarcia umowy przewozu.

Przedmiotem polisy OC objęte są czynności typowo spedycyjne jak min. składowanie przesyłek do 30 dni, kontrola wagowa i jakościowa towarów, załadunek i wyładunek przesyłek, zgłaszanie ich do odprawy celnej. Nie zostaną objęte ubezpieczeniem kary umowne, źle wyliczone opłaty celne.

Ile kosztuje ubezpieczenie spedytora?

W ramach wykupionej polisy spedytor zyskuje dosyć szeroką ochronę, jak pokrycie kosztów ewentualnego postępowania przed sądem czy wynagrodzenia rzeczoznawców. Sumy ubezpieczenia kalkulowane są w różnych walutach, w zależności od wymagań klienta. Jest to specyficzny rodzaj ubezpieczenia, nie można wskazać konkretnego cennika, ponieważ cena polisy jest uzależniona od specyfiki wykonywanej działalności, rodzaju przewożonych towarów, wysokość obrotów, planowanych przychodów, rozszerzenia o dodatkowe klauzule i wysokości sumy gwarancyjnej.

zobacz także:  Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Dodaj Twój komentarz