poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney
dotacje-pomoc-finansowa

Brak odpowiedniej ilości środków finansowych to częsty problem wielu organizacji i przedsiębiorstw. Sprawdź z jakich dotacji można skorzystać w naszym kraju? Jakie są ich rodzaje i kogo one dotyczą? Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tej formy pomocy finansowej.

Dotacja – czym jest?

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą można otrzymać na realizację konkretnych działań, ale także na wsparcie instytucjonalne organizacji, np. kursy doszkalające czy zakup potrzebnego sprzętu. Dotacji najczęściej udziela państwo, a także różnego rodzaju organizacje pozarządowe. Możemy ją otrzymać także z Unii Europejskiej, a nawet z firmy. Trzeba jednak pamiętać, że dotacja ma formę uznaniową.

Rodzaje dotacji

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje dotacji. Są to dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe. W przypadku dotacji celowej, ma ona sfinansować jakieś cele, czynności danej organizacji, które są zbyt kosztowne, by organ poradził sobie bez pomocy finansowej państwa. Dotacja celowa może być przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, a także na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Dotacja może obejmować także dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, na przykład dopłaty do kredytów mieszkaniowych.

zobacz także:  Rekordowa strata Ursusa - spadek również na giełdzie

Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ten rodzaj dotacji może być udzielany przedsiębiorcom, którzy wytwarzają określone rodzaje wyrobów lub świadczą określone usługi, a także podmiotom wykonującym zadania na rzecz rolnictwa. Struktura tych dotacji oraz ich zakres jest szczegółowo opisany w specjalnych rozporządzeniach. A co może być dotowane? Między innymi podręczniki szkolne, wapno nawozowe, a nawet posiłki sprzedawane w barach mlecznych.

Dotacje podmiotowe

Z kolei dotacje podmiotowe są przyznawane wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków. Taką formę dotacji otrzymują jednostki sektora finansów publicznych, nie będące państwowymi jednostkami budżetowymi. Należą do nich między innymi: muzea, teatry, filharmonie, biblioteki, centra kultury i sztuki, a także uczelnie publiczne i niepubliczne.

dotacja-pomoc-finansowa-pieniądze

Dotacje z Unii Europejskiej

Jak starać się o dotację? Aktualne możliwości wsparcia finansowego można znaleźć na przykład w wyszukiwarce dotacji w Portalu Funduszy Europejskich. Znajdziemy tam rodzaje dotacji zarówno dla osób fizycznych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji i samorządów. O dotacje z Unii Europejskiej możemy także pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, czy w regionalnej jednostce wdrażania programów unijnych. Do najpopularniejszych pomocy finansowych dla osób fizycznych należą dotacje na założenie własnej firmy, dopłaty do kredytów, a także domów energooszczędnych.

zobacz także:  Jak wynająć samolot? Ile kosztuje czarter samolotu?

Dodaj Twój komentarz