poniedziałek, 27 maja 2024
HotMoney

Komornik, czy trzeba bać się komorników?

Młotek i waga sędziowska

O komornikach krążą już legendy, głównie rozpowszechniane przez osoby, które uciekają przed uregulowaniem zobowiązań. Tymczasem jest to zawód jak każdy inny. Jeśli ktoś nie ma problemów ze spłacaniem długów, nie musi niczego się obawiać. Nigdy jednak nie wiadomo, kiedy mogą dopaść nas problemy finansowe. Co więc warto wiedzieć o komorniku?

Kim jest komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Jego głównym zadaniem jest realizowanie orzeczeń sądowych o roszczeniach cywilnych. Ponadto, komornik może też dokonywać spisów inwentarza przed rozpoczęciem procesu w sądzie lub przed wydaniem orzeczenia.

Kto może zostać komornikiem?

Nie każdy może zostać komornikiem. Istnieją konkretne wymagania co do wykonywania tego zawodu. Koniecznym warunkiem jest ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych. Ponadto, przyszły komornik musi mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię. Osoba ta nie może też być karana za przestępstwa pospolite lub skarbowe, a nawet nie może być o nie podejrzewana. Wymagane jest także odbycie aplikacji komorniczej, złożenie egzaminu komorniczego, ukończenie 26 roku życia i pracowanie w charakterze asesora komorniczego przez minimum 2 lata.

zobacz także:  Ile kosztuje darowizna działki, domu czy mieszkania?

Z aplikacji i egzaminu komorniczego oraz z odbycia pracy w charakterze asesora zwolnieni są jedynie adwokaci, radcowie prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy i osoby, które ukończyły aplikację lub mają co najmniej stopień doktora nauk prawnych.

Jakie są prawa i obowiązki komornika?

Zadaniem komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej. Dąży on do ściągnięcia należności dla wierzyciela. Warto podkreślić, że jego praca zaczyna się w momencie, kiedy sąd wyda tytuł wykonawczy. Wcześniej jednak obowiązkiem komornika jest ustalenie majątku dłużnika, sporządzenie stanu faktycznego majątku i zabezpieczenie roszczeń.

Komornik sądowy może wykonywać dwie egzekucje sądowe: pieniężne i niepieniężne. Wynika z tego, że może on zająć nie tylko rachunki bankowe i wszelkie świadczenia, ale też nieruchomości, pojazdy, wyposażenie domu, a nawet firmy.

Jak wygląda praca komornika?

Ustalone są ścisłe wytyczne co do pracy komornika. Może ob wykonywać obowiązki zawodowe w dni robocze oraz w soboty w godzinach 7:00 – 21:00. Jeśli jednak czynności zostały rozpoczęte na chwilę przed 21:00, mogą zostać one kontynuowane tego samego dnia, jeżeli ich przerwanie mogłoby utrudnić dalszą egzekucję. Od tych godzin i dni są jednak wyjątki. Dopuszcza się przeprowadzanie egzekucji w niedziele i święta, a także w porze nocnej, jeśli jest to uzasadnione zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik powinien przedstawić dłużnikowi.

zobacz także:  Jak posługiwać się podpisem elektronicznym? Jak działa, ile kosztuje?

Co ważne, komornik ma prawo wejść do nieruchomości dłużnika, przeszukać ją, a nawet domowników. Sprawdzona może zostać także odzież dłużnika i innych lokatorów, jeśli zachodzi podejrzenie, że ukrywane są w niej przedmioty, które podlegają egzekucji, np. telefon komórkowy. Istotne jest jednak to, że przeszukiwanie odzieży może być dokonywane jedynie przez osobę tej samej płci.

komentarze 3

  1. Lama pisze:

    Oglądając niektóre filmy o komornikach to faktycznie można się ich bać. Jest nawet powiedzenie, że nikt wrażliwy na krzywdę innych nie zostaje komornikiem…

  2. Izka pisze:

    W samym słowie komornik jest coś, co sprawia, że czuję strach. Ja póki co nie mam powodów do lęków. Wiem, że oni tylko wykonują decyzje sądów, ale i tak budzą strach.

  3. rudis pisze:

    Komornicy są demonizowani szczególnie gdy egzekucja dotyczy ruchomości. Ludzie boją się jak ognia ich wizyt w mieszkaniu a generalnie nie ma się czego bać.

Dodaj Twój komentarz