środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney

Ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy?

kobieta przy laptopie

Prowadzenie firmy bardzo często wiąże się z ryzykiem. Niezależnie więc od tego, czy zakłada się mniejsze czy większe przedsiębiorstwo, warto rozważyć wykup ubezpieczenia OC. Trzeba być przygotowany na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które wiążą się nie tylko z rodzajem prowadzonej działalności, ale i wszelkimi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie OC firmy jest gwarancją zabezpieczenia majątku i płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Co powinien ubezpieczyć przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, tak jak właściwie każdy z nas, przede wszystkim powinien pomyśleć o ubezpieczeniu nieruchomości, ale i posiadanych maszyn oraz urządzeń i reszty wyposażenia firmy. Ale oczywiście to nie wszystko. Właściciele firm mogą ubezpieczyć także przedmioty pracowników i osób trzecich, rzeczy przymocowane do zewnętrznych warstw budynków jak afisze, anteny, ale i powierzchnie szklane. W przypadku przedsiębiorstw często stawia się też na ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych i wartości pieniężnych.

Tego typu ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć firmą na wypadek wszelkich zdarzeń losowych, jak pożar, powódź, Oczywiście często obejmuje również zalania, ale i kradzież z włamaniem i rabunkiem. Zdecydowanie jednak lepiej, by przedsiębiorca po prostu wykupił polisę all risk, by chronić mienie przed każdymi zdarzeniami losowymi.

zobacz także:  Kredyt na budowę domu a kredyt hipoteczny - jakie różnice?

Jednak tego typu ubezpieczenie dla firm to minimum. A w zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, że minimum, gdy ma się siedzibę, zatrudnia się pracowników itp. Jednak przecież dzisiaj wielu przedsiębiorców prowadzi działalność w pojedynkę. Warto więc uznać, że zdecydowanie ważniejsze dla każdego właściciela firmy powinno być ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC dla firmy

Prowadząc własne przedsiębiorstwo warto pomyśleć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Ubezpieczenie OC dla firm zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Tak więc taka polisa chroni przedsiębiorcę przed wydatkami na pokrycie szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

W przypadku OC dla firmy jest możliwość dostosowania zakresu polisy odpowiednio do specyfiki działalności. Wyróżnić można trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej. Pierwsza, a więc deliktowa, obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia. Druga – kontraktowa, związana jest z odpowiedzialnością za niewywiązanie się z umowy lub jej niewłaściwą realizacją. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy zajmujący się handlem, mogą wybrać ubezpieczenie OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Co więcej, taka polisa obejmuje też szkody wynikłe z tytułu wprowadzenia do obrotu np. wadliwego produktu. W ramach OC dla firm często pokrywane są szkody wyrządzone przez usługę lub produkt, a także szkody wyrządzone podwykonawcom. Oczywiście to nie wszystko… Zakres ubezpieczenia OC dla firm może być bardzo szeroki. Jednak to niestety wiąże się ze znacznie większym kosztem. Ile kosztuje OC dla przedsiębiorstwa?

zobacz także:  Proste sposoby na oszczędności w domowym budżecie

Ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy?

Tak, jak w każdym ubezpieczeniu majątkowym, tak w przypadku ubezpieczenia dla firm, na wysokość składki ma wiele czynników. Przede wszystkim istotny jest zakres ubezpieczenia. Znaczenie ma również wysokość sumy polisy. Zakłady ubezpieczeń do wyliczeń biorą również branżę, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Nie pomijane są również takie kwestie, jak prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. To, na co trzeba uczulić to fakt, że nie wolno się kierować tylko i wyłącznie ceną. Istotny jest zakres ubezpieczenia. Im mniej wyłączeń, tym lepiej. Wysokość składki lepiej pomniejszać zabezpieczeniem, kontynuacją ubezpieczenia w jednym towarzystwie czy płacąc składkę jednorazowo.

Ubezpieczenie OC dla firmy powinno być bardzo przemyślane. Należy dobrać jego zakres do specyfiki firmy. Tak, by ochronić przedsiębiorstwo nie tylko przed skutkami zdarzeń losowych, ale i przed problemami finansowymi, bankructwem czy przestojami.

Dodaj Twój komentarz