poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Ile kosztuje rozwód? Pozew rozwodowy, pomoc adwokata, z jakimi kosztami trzeba liczyć się kiedy bierzemy rozwód?

Podpisanie dokumentu rozwodowego

Rozwód nie jest niczym przyjemnym dla nikogo i nie chodzi tutaj tylko o kwestie emocjonalne, ale i finansowe. Aby w ogóle wnieść sprawę o rozwód trzeba ponieść liczne koszty. Jakie? Ile zapłacimy za rozwód?

Za co trzeba zapłacić w trakcie rozwodu?

Na koszty rozwodu wpływa wiele różnych czynników, do których z pewnością należy zaliczyć koszty stałe i koszty dodatkowe. Jeżeli chodzi o koszty stałe zalicza ją się do nich opłaty sądowe, wpisy czy koszty wydania dokumentów. Wśród kosztów dodatkowych, albo inaczej okazjonalnych trzeba wymienić te po zakończeniu procesu rozwodowego, ale i takie, które mogą pojawiać się jeszcze w trakcie. Zalicza się do nich choćby koszty wstawiennictwa świadków, kary sądowe, wywiady środowiskowe czy sama ilość przeprowadzonych rozpraw.

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy zaliczany jest do kosztów stałych i niezależnie od miejsca i czasu będzie on wynosił dokładnie 600 zł. Bez tego, żaden sąd nie zajmie się sprawą i nie zostanie ona rozpatrzona. Rzecz jasna podana kwota dotyczy tzw. gołego pozwu czyli samej podstawy. Jeżeli chcemy wnioskować o podział majątku, wówczas trzeba do tego doliczyć dodatkowe 1000 zł, jeżeli nie ma zgody między małżonkami, 300 zł jeżeli ta zgoda jest. Gdy chcemy dodatkowo eksmitować współmałżonka, należy do pozwu dodatkowo dopłacić 200 zł.

zobacz także:  Rozdzielność majątkowa - na czym polega, ile kosztuje?

Jaki jest koszt opłat okazjonalnych?

W tym przypadku nie da się jednoznacznie wykazać konkretnej kwoty, jaką będzie trzeba zapłacić. Koszty okazjonalne zazwyczaj wynikają z toku trwania rozprawy rozwodowej, a także są związane z jej zakończeniem. W zależności od wielu czynników, sąd może albo zasądzi konkretną kwotę na podstawie poszczególnych składników dodatkowych, albo uzna, że opłata dokonana z racji złożenia wniosku o pozew jest całkowicie wystarczalna. Jaka jest jednak górna granica? Zależeć będzie od skomplikowania sprawy i może sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Jakie są opłaty dodatkowe przy rozwodzie?

W przypadku opłat należy wziąć pod uwagę także kwestie związane z dokumentacją. Chodzi tutaj o skrócony akt małżeństwa czy odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci. Zazwyczaj wychodzi tutaj po 22 zł za każdy egzemplarz. Jeżeli sąd zasądzi alimenty na dzieci, małżonek nimi obciążony zobowiązany jest do zapłacenia około 5% rocznej wartości tych alimentów.

Ile kosztuje pomoc prawna przy rozwodzie?

Do kosztów, należy także dodać te związane z pomocą prawną w wykonaniu prawnika lub adwokata. Minimalna stawka pomocy prawnej w sprawach o rozwód została określona przez rozporządzenie i nie może wynosić mniej niż 720 zł, ale dokładna kwota będzie w znacznej mierze zależeć od konkretnego prawnika, kancelarii prawnej, jej renomy, wielkości, miasta, w którym się znajduje czy skomplikowania sprawy. Najczęściej pomoc prawna wiąże się z wydaniem sumy w wysokości kilku tysięcy złotych.

zobacz także:  Ile kosztuje domena i hosting? Czyli koszty utrzymania strony internetowej

Kto ponosi koszty sądowe?

Osoba składająca wniosek o rozwód jest zobowiązana do poniesienia kosztów początkowych i obowiązkowych, aby sprawa w ogóle mogła zostać rozpatrzona. Jednakże po zakończeniu rozprawy sąd w zależności od rezultatu może przenieść ciężar opłat na jednego z małżonków. Z zasady koszty najczęściej ponosi strona, która przegrała, przez co musi zapłacić koszty sądowe, a także opłacić nie tylko swojego pełnomocnika, ale i pełnomocnika byłego małżonka (ale tylko do kwoty stawki podstawowej, czyli 720 zł lub wielokrotności tej sumy). Jeżeli rozprawa zakończyła się bez orzekania o winie, wówczas strony płacą za rozprawę po połowie, dodatkowo każda ze stron płaci też za swojego prawnika.

Można również starać się o zwolnienie z kosztów rozprawy, jeżeli nasza sytuacja życiowa i majątkowa jest wyjątkowo zła. Wtedy jednak trzeba złożyć odpowiedni wniosek do sądu z prośbą o ustalenie obrońcy z urzędu.

Dodaj Twój komentarz