czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Ile kosztuje rozwód? Jakie opłaty przy sprawie rozwodowej?

figurki kamienne

Rozwód jest trudnym wydarzeniem ze względów emocjonalnych, ale jego efekty mogą odczuć również nasze kieszenie. Na jakie opłaty trzeba być gotowym w przypadku sprawy rozwodowej?

Ile kosztuje wynajęcie prawnika?

Definitywne określenie kosztów rozwodu nie jest łatwe. Trudno podać jedną konkretną sumę już z tego choćby powodu, że jedną z opłat, które wiążą się ze sprawa rozwodową, są koszty wynajęcia prawnika, który będzie nas reprezentował. Może by nim adwokat lub radca prawny. A prawnicy, jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, mają różne stawki.

Koszty to najczęściej od 2000 do 4000 zł, chociaż cenniki kancelarii nie muszą się sztywno trzymać tego przedziału. Koszty zwykle rosną proporcjonalnie do wielkości miasta oraz stopnia trudności sprawy rozwodowej. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza tu pewne regulacje, ale narzuca jedynie kwotę, poniżej której stawki pełnomocników z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nie mogą spaść – jest to 720 zł. Natomiast górne granice nie są ustalone.

zobacz także:  Ile kosztuje darowizna domu u notariusza? Opłaty u notariusza

Wynajęcie prawnika nie jest konieczne – strona może samodzielnie występować w postępowaniu. Taka opcja wiąże się z oszczędnościami środków finansowych, któż może mieć jednak pewność, że bez pomocy profesjonalisty z dziedziny prawa uda się osiągnąć wymagany efekt?

Ile wynosi opłata sądowa?

Opłata sądowa to suma, którą trzeba wpłacić na określony rachunek bankowy lub do kasy danego sądu, składając pozew o rozwód. W przeciwieństwie do stawek pełnomocników, opłata sądowa jest stała – zawsze wynosi tyle samo, czyli 600 zł.

Jakie są inne koszty przy postępowaniu rozwodowym?

Do opłat związanych ze sprawą rozwodową wlicza się również dodatkowe koszty związane z postępowaniem rozwodowym. Trzeba więc pokryć koszty tych działań, które okażą się niezbędne, by móc przeprowadzić to postępowanie skutecznie. Czasem zatem potrzebna jest opinia biegłego albo zachodzi potrzeba przeprowadzenia wywiadu z kuratorem środowiskowym. Może być konieczna też mediacja albo złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem (w takim wypadku opłata wynosi 40 zł).

Jeżeli chcemy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego, to również wiąże się z kosztami. Opłata wynosi 100 zł w przypadku wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, opłata stała wynosi 300 zł.

zobacz także:  Nagrody dla urzędników? Kiedy się należą, kiedy są kontrowersyjne?

Kto ponosi koszty sprawy rozwodowej?

W sytuacji, gdy sąd wyda wyrok orzekający wyłączną winę któregoś z małżonków, koszty sądowe – a chodzi tu zarówno o opłatę sądową jak i powołanie biegłego – będzie musiała ponieść strona przegrywająca. Warto tu zaznaczyć, że będzie ona miała obowiązek opłacić nie tylko swojego pełnomocnika, ale również prawnika wynajętego przez drugą stronę. Zwykle jednak nie chodzi o zwrot całkowitych kosztów, lecz tylko wysokości aktualnej stawki minimalnej, która wynika z rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli wniosek zostanie przez sąd oddalony, koszty procesu będzie musiał ponieść powód. Natomiast jeśli zostanie wydany wyrok bez orzekania o winie, pozwany będzie musiał zwrócić powodowi 150 zł.

1 komentarz

  1. Mieszko pisze:

    Można by dodać, że sąd czasem zwalnia z wnoszenia opłaty sądowej. Tak jest np. gdy strony mają niskie dochody.

Dodaj Twój komentarz