piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Ile kosztuje przelew zagraniczny?

Przelew zagraniczny

Osobom, które na co dzień nie dokonują przelewów zagranicznych często wydaję się, że ich koszt jest wysoki. Dodatkowo nierzadko nie wiedzą, jak się za to zabrać, a jakikolwiek błąd nie tylko spowoduje, że transakcja nie zostanie zrealizowana, to jeszcze zostanie obciążona prowizją. Dlatego warto wiedzieć, jak wykonać przelew międzynarodowy oraz ile będzie to kosztować.

Jak wykonać przelew zagraniczny?

Zanim przejdziemy do tego, jakie są koszty przelewu zagranicznego w poszczególnych bankach, omówimy, co trzeba wiedzieć przed jego dokonaniem. Przede wszystkim nie musisz posiadać konta walutowego, aby dokonać takiego przelewu. Po prostu środki zostaną przeliczone według kursu wystawianego przez dany bank, ponadto kwota ta zostanie pomniejszona o spread.

Podczas dokonywania przelewu należy określić nazwę i adres odbiorcy, kraj, do którego będą wysyłane środki, numer rachunku, tytuł płatności oraz kwotę. Czyli tak właściwie do tego momentu wszystko przebiega tak, jak w przypadku przelewu krajowego. Pojawia się jednak jedna, dodatkowa rubryka, którą należy uzupełnić o zagraniczny numer banku. Przy czym trzeba znać dwa pojęcia: SWIFT oraz IBAN. SWIFT to kod, przy pomocy którego identyfikowany jest bank. Natomiast IBAN jest międzynarodowym standardem zapisu rachunków bankowych. Składa się z kodu kraju (w przypadku Polski będzie to PL), dwóch cyfr kontrolnych, numeru jednostki organizacyjnej banku oraz numeru rachunku.

Co więcej, przelewy zagraniczne mogą wykonywane w ramach dwóch odrębnych systemów – SWIFT i SEPA. Czym się różnią i jakie są koszty?

Przelew SEPA

Zacznijmy od tańszego rozwiązania, czyli przelewu SEPA. Skrót ten oznacza Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro Payment Area). Można go wykonywać do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Andory, Maroko oraz San Marino.

zobacz także:  Ile kosztuje frezowanie CNC? Rodzaje frezowania CNC a cena

Jego cechą charakterystyczną jest to, że transakcja przebiega wyłącznie między dwoma bankami, nie zakłada uczestnictwa instytucji pośredniczącej, co zwiększałoby koszty całej operacji. Przy czym płatności nie trzeba dokonywać w euro. W tej walucie transakcja jest rozliczana, dlatego jeśli chcesz wysłać środki w złotówkach, trzeba będzie uwzględnić opłaty za przewalutowanie.

Przelewy SEPA zwykle realizowane są w ciągu jednego dnia, wymagają wprowadzenia numeru IBAN. Natomiast w przypadku przelewów przychodzących, konieczne jest opłacenie prowizji.

A co, jeśli chodzi o koszty? Przedstawiamy je w poniższej tabeli. Przy czym należy zaznaczyć, że uwzględnia ona opłaty w przypadku konta osobistego w jednej z najbardziej podstawowych wersji. W przypadku konta firmowego czy konta osobistego w wersji „komfort”, „premium” itd., koszt przelewu zagranicznego może być niższy.

Tabela 1. Koszt przelewu SEPA w wybranych bankach

Bank Opłaty
Alior Bank 5,00zł
BNP Paribas

0,00 zł do wybranych banków grupy BNP Paribas przy opcji SHA;

pozostałe przelewy – 0,20% kwoty przelewu: min. 30 zł, max 200 zł

Santander

8,00 zł – przelew złożony za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

0,25% kwoty przelewu: min. 28,50 zł, max. 200 zł – przelew złożony w oddziale banku

ING Bank Śląski 5,00 zł
mBank 5,00 zł
PKO Bank Polski 15,00 zł
Peako SA 9,90 zł
Getin Bank 10,00 zł
Cti Handlowy

5,00 zł – przelew zlecony za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

15,00 zł – przelew zlecony w oddziale

Credit Agricole 10,00 zł
Bank Millenium

5 zł – przelew zlecony za za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

15,00 zł – przelew zlecony w oddziale

BOŚ Bank 0,00 zł/5,00 zł/6,00zł
Nest Bank 5,00 zł
EuroBank 20,00 zł
zobacz także:  Ile kosztuje sterylizacja kota? Ceny zabiegów dla kota u weterynarza

Przelew SWIFT

Wadą przelewu SEPA jest to, że nie do każdego kraju można go wysłać. Inaczej jest w przypadku SWIFT – umożliwia dokonywanie transakcji w dowolnej walucie, pomiędzy wszystkimi bankami na całym świecie. Jest to jedyne rozwiązanie w przypadku, gdy chcesz wysłać pieniądze poza kraje Unii Europejskiej oraz państwa wymienione wyżej.

Ważną informacją jest to, że nadawca określa, kto ponosi koszty przelewu. Dostępne są następujące opcje:

  • OUR – koszty pokrywa nadawca przelewu
  • BEN – koszty pokrywa odbiorca przelewu
  • SHA – koszty są dzielone: nadawca pokrywa prowizję swojego banku, natomiast odbiorca prowizję swojego banku oraz banków pośredniczących w transakcji.

Taki przelew dostarczany jest dłużej, zwykle po dwóch dniach. Można wybrać opcję przelewu realizowanego tego samego dnia lub w ciągu jednego dnia po nadaniu, jest to jednak dodatkowo płatne.

Koszt standardowej transakcji jest też dużo wyższy, niż przelewu SEPA. Najczęściej liczony jest procentowo od kwoty przelewu. Do tego należy doliczyć spread, jeśli jest on wykonany w innej walucie niż ta, która jest obsługiwana na rachunku bieżącym. W tabelce nr 2 prezentujemy, jak to wygląda w poszczególnych bankach. Tak jak poprzednio, dotyczy to podstawowych wersji kont osobistych.

Tabela 2. Koszty przelewu SWIFT w poszczególnych bankach

Bank Opłaty
Alior Bank

50 zł – polecenie przelewu zlecone w oddziale;

30 zł – polecenie przelewu zlecone za pośrednictwem bankowości internetowej/telefonicznej

BNP Paribas 0,35% kwoty przelewu: min. 60 zł, max. 200zł
Santander

0,2% kwoty przelewu: min. 20 zł, max. 200 zł – polecenie przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

0,25% kwoty przelewu: min. 28,50 zł, max. 200 zł – polecenie przelewu za pośrednictwem oddziału

ING Bank Śląski

40 zł – polecenie przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

0,25% kwoty przelewu: min. 50 zł, max 200 zł – polecenie przelewu w oddziale

mBank 0,35% kwoty przelewu: min. 25 zł, max. 200 zł
PKO Bank Polski 50,00 zł
Peako SA 0,50% kwoty przelewu: min. 30 zł, max 250 zł
Getin Bank 0,20% kwoty przelewu: min. 30 zł, max. 250 zł
Cti Handlowy

0,50% kwoty przelewu: min. 300 zł, max. 100 zł – polecenie przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

1% kwoty przelewu: min. 40 zł, max. 200 zł – polecenie przelewu w oddziale

Credit Agricole 0,25% kwoty przelewu: min. 40 zł, max. 250 zł
Bank Millenium 0,50% kwoty przelewu: min. 20 zł, max. 125 zł
BOŚ Bank 0,00/0,50% kwoty przelewu: min. 40 zł, max. 250 zł
Nest Bank 0,20% kwoty przelewu: min. 20 zł, max. 200 zł
EuroBank 0,25% kwoty przelewu: min. 30 zł, max. 200 zł
zobacz także:  Rząd wycofuje się z pomysłu "500+" dla emerytów

Od czego zależy koszt przelewu zagranicznego?

Przedstawione wyżej opłaty to podstawowe koszty. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że bank zwykle pobiera dodatkowe opłaty, mogące wynosić od ok. 30 zł do nawet 100 zł. Kiedy trzeba będzie je uregulować? Jeśli chcesz np. zrealizować przelew SWIFT w trybie pilnym lub ekspresowym. Jak zostało to już wspomniane wcześniej, w zależności od trybu przelewu (SHA, OUR i BEN), mogą być pobierane dodatkowe prowizje. Zapłacisz również wtedy, gdy m.in. źle wpiszesz numer IBAN. Dlatego tak ważne jest poprawne wypełnienie wszystkich danych.

Dodaj Twój komentarz