piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Ile kosztuje patent europejski? Co to jest patent europejski?

Głowa z żarówką

Jednym z najbardziej podstawowych sposobów na ochronę produktów, aby nie zostały one skopiowane, jest ich opatentowanie. Procedury wyglądają podobnie zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, przy czym ochrona międzynarodowa daje nam więcej możliwości. Tutaj pojawia się patent europejski – jak działa? Ile kosztuje opatentowanie wynalazku?

Czym jest patent?

Patent to nic innego jak narzędzie mające na celu ochronę wynalazku lub rozwiązania wymyślonego przez daną osobę, mające na celu zapewnienie przewagi nad konkurencją. Oznacza to, że gdy coś wymyślimy i opatentujemy, wówczas inne osoby czy firmy nie mają prawa do kopiowania naszych rozwiązań w celach zarobkowych, ponieważ wiązałoby się to poniesieniem konsekwencji, najczęściej finansowych. Dodatkowo, patent nie musi obejmować wynalazków przełomowych na skalę dziejową i wystarczy, że nowe rozwiązanie przekracza w jakiś sposób dotychczasowo dostępną wiedzę. Żeby otrzymać patent, należy zgłosić się z wnioskiem do urzędu patentowego, te z kolei mogą dzielić się na krajowe, regionalne i międzynarodowe.

zobacz także:  Co to jest deflacja?

Czym jest patent europejski?

Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy i działa na podstawie specjalnej konwencji. Na podstawie zgłoszonego wniosku i przeprowadzonej szczegółowej procedury, udziela on patentu na wybrane państwa. Oznacza to, że dany wynalazek podlega ochronie patentowej w każdym kraju, względem którego został on udzielony i działa w taki sposób, jakby został on udzielony na danym terenie. W ten sposób można uzyskać ochronę nawet we wszystkich krajach członkowskich konwencji. Polska przystąpiła do niej w 2004 roku. Aby starać się o patent europejski, należy zgłosić się do Europejskiego Urzędu patentowego (osobiście, listownie, elektronicznie) lub do najbliższego Urzędu Patentowego danego kraju, który jest członkiem konwencji.

Ile kosztuje patent europejski?

Ubieganie się o patent, niezależnie od tego czy będzie on europejski czy krajowy, trwa i wiąże się z pewnymi kosztami. Opłaty będę uzależnione od kilku czynników, w tym ilości krajów, na terenie których będzie on obowiązywał. Sama procedura urzędowa i zgłoszenie wniosku to koszt około 120-250 euro w zależności od formatu zgłoszenia, z możliwością otrzymania zniżki. W przypadku, gdy zgłoszenie ma więcej niż 15 stron, opłacie dodatkowej podlega każda następna strona (15 euro za stronę). Procedura obejmuje także poszukiwania, które też kosztują i wynosi to 1300 euro na terenie europy nawet do 1890 euro w przypadku poszukiwań globalnych. Każde zastrzeżenie (opatentowanie w danym kraju) także kosztuje i za każde 16 i kolejne wynosi 235 euro, a powyżej 51 zastrzeżeń jest to już 585 euro.

zobacz także:  Co to jest rentowność?

Tych opłat jest rzecz jasna zdecydowanie więcej, w zależności od konkretnych szczegółów związanych z wnioskiem i tym, co ma obejmować patent. Cały cennik można znaleźć na stronie EPO (European Patent Office).

Czy patent europejski jest lepszy od krajowego?

Patent krajowy chroni dany wynalazek czy rozwiązanie przede wszystkim na terenie jednego wybranego kraju. Z kolei patent europejski rozszerza tę ochronę na każdy inny kraj, który zostanie wskazany we wniosku. Poza tym, zgłaszając wniosek w Europejskim Urzędzie Patentowym, ochrona będzie obejmowała także kraj, z którego osoba zgłaszająca tak, jakby dokonała ona tego na terenie swojej ojczyzny. Jedynym warunkiem jest przedstawienie otrzymanego patentu w krajowym urzędzie, który jednak powinien być przetłumaczony na język polski i w terminie do 3 miesięcy od momentu ogłoszenia patentu w Urzędzie Europejskim. Jeżeli tego zabraknie, patent będzie nieważny na terenie Polski.

1 komentarz

  1. kijanka pisze:

    Nie no te opłaty to są z leksza za duże. Uważam, że chronienie własności powinno być nieco tańsze. Tak więc zastanawiam się czy przy takich opłatach ktoś się w ogóle za to zabiera?

Dodaj Twój komentarz