poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Ile kosztuje kampania wyborcza i kto za nią płaci?

Klocki z napisem Vote

Kampanie wyborcze kosztują i to wcale nie tak mało. Namawianie wyborców do poparcia konkretnego kandydata i w ogóle wzięcia udziału w wyborach kosztuje. Billboardy, ulotki, plakaty, reklamy w telewizji, w radiu, Internecie niestety do najtańszych nie należą. Ile więc kosztuje kampania wyborcza i kto tak naprawdę za nią płaci?

Kampania wyborcza a Kodeks wyborczy

Finansowanie kampanii wyborczych jest jawne. Stanowi o tym artykuł 125 Kodeksu wyborczego. Osoby, które w komitetach wyborczych są odpowiedzialne za kwestie finansowe, mają obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach, w tym także o kredytach. Muszą to zrobić w terminie do 3 miesięcy od dnia wyborów.

Pozyskiwanie środków finansowych przez komitety wyborcze

Kodeks wyborcy jasno określa finansowanie kampanii wyborczych. Jeżeli dotyczy to komitetu partii politycznej, wówczas środki na kampanię mają pochodzić wyłącznie z Funduszu Wyborczego partii. Koalicyjny komitet wyborczy może wykorzystywać środki pochodzące z Funduszy Wyborczych partii wchodzących w skład koalicji. Inaczej wygląda finansowanie komitetu wyborczego organizacji lub wyborców. Środki na kampanię mogą pochodzić jedynie z wpłat osób fizycznych lub z kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy. Tych wpłat mogą dokonywać obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie RP. Nie jest jednak tak, że komitety mogą na kampanie wydać nieograniczone ilości pieniędzy. Zgodnie z polskim prawem obowiązuje bowiem ustawowy limit wydatków komitetów wyborczych.

zobacz także:  Hossa, Bessa, co to jest?

Ile kosztują kampanie wyborcze?

Koszty kampanii wyborczych są dosyć zróżnicowane i uzależnione od partii czy koalicji. Niemniej jednak zazwyczaj są to milionowe kwoty. Im większa partia, tym większe koszty. Kampanie wyborcze PiS i PO w ostatnich latach kosztowały około 20 milionów. Dużo mniej wydało PSL, które postawiło na kampanię „wśród ludzi”, by zaoszczędzić na kosztach. W porównaniu do kampanii amerykańskich kwoty te nie są takie duże. W USA średnio na kampanię wydaje się ćwierć miliarda dolarów lub nawet więcej (Hilary Clinton zdobyła prawie pół miliarda dolarów), ale tam nieco inaczej wygląda kwestia pozyskiwania funduszy.

Koszty kampanii wyborczych

Do kosztów kampanii wyborczych zalicza się wiele rzeczy. Są to opłaty administracyjne związane z wynajmem powierzchni biurowych i ich eksploatacją (rachunki za prąd, telefony itp.), ale też koszty utworzenia i utrzymywania strony internetowej. Znaczną część budżetu pochłaniają wydatki na reklamę w środkach masowego przekazu, czyli w telewizji, radiu, prasie i w Internecie. Oprócz tego dochodzą koszty wykonania materiałów wyborczych, a więc plakatów, spotów, filmów reklamowych, ulotek itp. Brane pod uwagę są także opłaty związane z podróżami i noclegami w miejscach, w których organizowane są spotkania wyborcze. Podobnie jak sam koszt zorganizowania takich imprez. Ponadto, do wydatków na kampanię zaliczyć można jeszcze wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w działania promocyjne.

zobacz także:  Jak wybrać doradcę kredytowego?

Dodaj Twój komentarz