poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Co to jest upadłość konsumencka? Na czym polega, kogo dotyczy?

Mężczyzna opustych kieszeniach

Jest to pojęcie, o którym słyszał każdy z nas, jednak nie każdy do końca zdaje sobie sprawę z prawdziwego jego znaczenia. Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Co to jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe skierowane przede wszystkim dla osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości możliwe jest tylko w stosunku do tych osób, które straciły płynność finansową i stały się niewypłacalne, a upadłość konsumencka ma na celu całkowite zwolnienie konsumenta z długów, których nie jest w stanie spłacić. Dotyczy to tylko tych długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem, a nie po. Konsument staje się niewypłacalny w sytuacji, kiedy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby mogło pokryć koszty związane ze spłatą zadłużenia. O ogłoszenie upadłości konsumenckiej można wnioskować wtedy, kiedy całe zadłużenie jest wynikiem przyczyn losowych, a nie zaniedbań ze strony konsumenta czy świadomego działania.

zobacz także:  Ochrona środowiska, Oszustwa paliwowe... - przegląd 17 czerwiec 2019

Kogo dotyczy upadłość konsumencka?

Jak już wiadomo, jest to możliwość skierowana do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ani niepozostające w spółce. Ogłoszenie upadłości odbywa się w sądzie zatem, aby móc skorzystać z takiej opcji, koniecznie jest złożenie w sądzie stosownego wniosku oraz wniesienie odpowiedniej sprawy. Wniosek musi być złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela. Podczas postępowania sądowego należy ustalić, czy osoba zadłużona spełnia kryteria pozwalające na ogłoszenie upadłości konsumenckiej i czy faktycznie, nie ma możliwości spłacenia zadłużenia.

Wniosek sądowy wynosi 30 zł, jednak w wielu przypadkach dochodzą do tego jeszcze koszty związane ze skorzystania z usług kancelarii prawniczych, ponieważ przygotowanie do tego typu sprawy wymaga profesjonalnego i fachowego podejścia i dłużnik sam mógłby sobie nie poradzić. Sąd decyduje czy dług może zostać w całości anulowany, czy tylko jakaś jego cześć może zostać umorzona. W tym drugim przypadku sąd ustala plan spłaty lub nakazuje sprzedaż określonego mienia, jeśli zadłużenia ma zostać spłacone jak najszybciej. W takich sytuacjach najczęściej oddawany jest samochód, sprzęty, a nawet mieszkanie.

zobacz także:  Zasiłki, dotacje, pomoc dla niepełnosprawnych - jak wygląda w Polsce?

Jakie konsekwencje ma upadłość konsumencka?

Mimo że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest w wielu przypadkach ostatecznym i jedynym słusznym rozwiązaniem, wiążą się z nią pewne konsekwencje. Jednym z nich jest ograniczenie ilości umów, jakie konsument może zawierać w ramach zakupu różnorodnych produktów codziennego użytku jak środki chemiczne, żywność itp. Ponadto w sytuacji, w której konsument bezpodstawnie rzuca pracę, może to skutkować umorzeniem postępowania sądowego dotyczącej upadłości konsumenckiej. To spowoduje, niemożliwość jakiekolwiek oddłużenia w przyszłości, ponieważ taka osoba, zostaje wykreślona z rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS.

Innymi konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej, są te związane z finansami dłużnika. Z chwilą ogłoszenia upadłości traci on wszelkie prawa do zarządzania swoim majątkiem, który zostaje przekazany syndykowi. Dłużnik musi mu składać stosowne wyjaśnienia i przedstawiać stosowne informacje dotyczące jego finansów oraz posiadanego mienia. Cały majątek konsumenta przybiera formę tzw. masy upadłościowej, przeznaczanej na rzez pokrycia wydatków związanych z postępowaniem sądowym i spłatę zadłużenia.

Życie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może być znacznie spokojniejsze i mniej nerwowe niż wcześniej, ponieważ pozwala na odbudowanie budżetu i pozbycia się części lub całego długu. Ma to swoje dobre i złe strony, jednak jest to niewątpliwie szansa na powrót do normalnego życia.

zobacz także:  Prawa klientów operatorów telewizji - o czym klient powinien wiedzieć?

Dodaj Twój komentarz