poniedziałek, 24 czerwca 2024
HotMoney

Co to jest embargo?

Statek frachtowy

Embargo to nic innego jak całkowity lub częściowy zakaz handlu z danym krajem lub grupą krajów. Embargo często wiąże się z sankcjami ekonomicznymi oraz karami komercyjnymi i finansowymi. Przeczytaj czym jest embargo, jak działa i i jakie są jego konsekwencje.

Czym jest embargo?

Embargo jest instrumentem stosowanym w polityce handlowej, służy głównie do wywierania nacisku na inne kraje poprzez blokowanie importu lub eksportu. Embargo (z języka hiszpańskiego embarga) oznacza w terminologii handlowej lub języku prawniczym naruszenie. Embargo stosuje się w ramach silnych środków dyplomatycznych w celu osiągnięcia przez państwo nakładające określonego wyniku w interesach z państwem, na który zostało nałożone. Embarga nie należy jednak mylić z blokadami, które są typowymi działaniami wojennymi.

Co może oznaczać embargo nałożone na dany kraj? Przede wszystkim ograniczenie lub zakaz eksportu czy importu, tworzenie limitów ilościowych, nakładanie specjalnych opłat, podatków oraz zakaz przewożenia ładunków lub pojazdów transportowych, zamrażanie lub przejmowanie frachtów, aktywów, kont bankowych, ograniczenie transportu określonych produktów.

zobacz także:  Szybsze alimenty, stulecie złotego... - przegląd 26 lutego 2019

Jakie skutki gospodarcze i biznesowa ma embargo?

Jeśli chodzi o sankcje gospodarcze to istnieje wiele kontrowersji wokół tego czy embargo jest skuteczne. Wpływ sankcji ma znaczenie także dla kraju wprowadzającego ograniczenia importowe, konsumenci tego kraju mają bowiem mniejszy wybór towarów. Natomiast kraj, który dotknęły sankcje może utracić rynki lub możliwość inwestowania.

Przestrzeganie embarga jest bardzo trudne zarówno dla importu jak i dla eksportu. Zanim bowiem rozpocznie się handel między krajami należy się upewnić, że dane państwo nie jest objęte embargiem. Jeśli dany kraj objęty jest sankcjami, wtedy trzeba uzyskać licencje do zapewnienia sprawnej działalności importowej lub eksportowej. Obecnie firmom transportowym bardzo pomaga specjalne oprogramowanie wspomagające firmy aby przestrzegały zgodności z przepisami, nawet jeśli stale są one zmieniane. Warto dlatego prowadząc firmę i mając konto firmowe zainwestować w takie oprogramowanie i być stale na bieżąco ze regulacjami dotyczącymi embarga.

Jakie były konsekwencje rosyjskiego embarga nałożonego na Polskę i inne kraje?

7 sierpnia 2014 roku rząd rosyjski na mocy dekretu prezydenta Władimira Putina wprowadził na okres jednego roku zakaz importu wybranych towarów z państw Unii Europejskiej, Norwegii, Kanady, USA, Australii. Zakaz ten objął różne rodzaje mięsa, ryby, owoce morza, produkty mleczne, warzywa, owoce, orzechy, kiełbasy, mąki, kasze, kakao. Była to odpowiedź na wcześniejsze sankcje ekonomiczne na rosyjskie osoby fizyczne i prawne. Naraziło to na duże straty eksporterów, ale także rosyjskich odbiorców i przetwórców. Warto tu dodać, że Polska w latach 2005-2007 była objęta embargiem przez Rosję.

zobacz także:  Badania na Bałtyku, Polskie satelity... - przegląd 18 kwiecień 2019

Również w pierwszej połowie 2014 roku wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego obniżyła się o 9% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zmniejszyły się dostawy mięsa wieprzowego, zmalał eksport jabłek, pomidorów oraz warzyw takich jak papryka, pieczarka. Doprowadziło to do nadwyżek produktów, które trudno było sprzedać na rynku krajowym.

Największe embarga w historii

Najbardziej kompleksowa próba embarga miała miejsce podczas wojen napoleońskich. Powstał wtedy System Kontynentalny, który zabraniał państwom europejskim handlu z Wielka Brytanią. Co się okazało, embargo to było bardziej szkodliwe dla krajów zaangażowanych niż dla Brytyjczyków. W 1958 roku Stany Zjednoczone nałożyły embargo na Kubę – początkowo dotyczyło ono jedynie sprzedaży broni, potem jednak zostało rozszerzone o inne towary transportowane. Było to także najdłuższe embargo w historii, trwało bowiem do 1962 roku. Warto wspomnieć również o embargu naftowym, które w latach 1973-1974 państwa arabskie nałożyły na Stany Zjednoczone i inne uprzemysłowione kraje.

Dodaj Twój komentarz