piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Biopaliwa – czym są, jak są produkowane, gdzie są stosowane?

Kwitnący rzepak

Rozwój cywilizacji związany jest nierozerwalnie ze stopniowym wyczerpaniem zasobów surowców energetycznych. Energia ekologiczna jest rozwiązaniem, które stopniowo wypiera węgiel czy ropę naftową. Jednym z odnawialnych źródeł energii są biopaliwa. Czym są i jakie znajdują zastosowanie?

Czym są biopaliwa?

Biopaliwa to pojęcie, które dotyczy produktu powstającego z przetwórstwa biomasy. Biomasą jest materia roślinna oraz zwierzęca, mogą nią być mikroorganizmy, rośliny i substancje pochodzące od zwierząt np. koński nawóz. Ten rodzaj paliwa powstaje w wyniku biodegradacji i przemiany materii. Rozwój rolnictwa i agrotechniki w znacznym stopniu przyczynił się do powiększenia zasobów i wykorzystania biopaliwa w przemyśle, są obecnie alternatywą dla paliw kopalnych.

W Polsce istnieje już szeroko rozwinięty sektor produkcji i sprzedaży biopaliw. Jest to gałąź gospodarki, w której uczestniczą nie tylko przedsiębiorcy i władze samorządowe ale również jednostki badawcze. Rozwijając działalność gospodarczą, w tym zakresie, trzeba liczyć się ze sporą inwestycją, dlatego początkujący w branży decydują się na kredyty dla firm, które umożliwiają inwestycję w nowe technologie.

zobacz także:  Czym zajmuje się broker finansowy?

Jakie wyróżniamy rodzaje biopaliw?

Ze względu na rodzaj surowca i stan skupienia możemy wyróżnić:

  • biopaliwa stałe – wykonywane z biomasy drzewnej, słomy, odpadów komunalnych stosowane są w produkcji energii cieplnej lub elektrycznej,
  • biopaliwa ciekłe – otrzymywane są min. z buraków cukrowych, lnu, rzepaku czy kukurydzy, wykorzystywane jako olej napędowy przeznaczony do pojazdów mechanicznych,
  • biopaliwa gazowe – uzyskiwane z odpadów organicznych jak np. odchody zwierzęce i upraw polowych. Biogaz jest produktem, który powstaje wskutek fermentacji metanowej, znajduje zastosowanie jako paliwo do generatorów prądu elektrycznego.

Kryterium podziału biopaliw zostało również ustalone na podstawie stosowanych metod i technologii w ich produkcji. Tutaj wyróżniamy biopaliwa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Te trzecie są najnowszym rozwiązaniem, nazywane są paliwami przyszłości, ponieważ wytwarzane są z glonów, alg i innych mikroorganizmów.

Do czego sprowadzają się korzyści i negatywne skutki płynące z produkcji biopaliwa?

Z uwagi, że biopaliwa zużywają to co często jest odpadem jest to bardzo ekonomiczna forma energii. Jednak z drugiej strony produkcja paliw otrzymywanych z lnu, rzepaku czy buraków cukrowych przyczyniają się do wzrostu cen żywności. Znajdują bardzo szerokie zastosowanie w produkcji energii cieplnej, elektrycznej i są rozwiązaniem w opozycji do paliw kopalnianych czy takich, które uzyskujemy z ropy naftowej. Powszechnie uważa się, że ich produkcja jest całkowicie przyjazna środowisku, ponieważ surowiec z którego powstają ulega biodegradacji. Jednak trzeba wiedzieć, że uprawa roślin energetycznych, potrzebnych do produkcji biopaliw oraz ich zużycie powoduje zwiększoną emisję gazów cieplarnianych. Istnieje również ryzyko degradacji gleby, co powoduje problemy w uprawie roślin.

zobacz także:  Inwestycje alternatywne – co to jest? Jak można zarobić na inwestowaniu w sztukę, wino, samochody?

Dodaj Twój komentarz