wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Zwolnienia grupowe – co warto wiedzieć?

grupa ludzi

Z poniższego tekstu dowiesz się wszystkiego na temat zwolnień grupowych. Przeczytasz o tym, kiedy pracodawca może go dokonać, jakimi kryteriami musi się kierować typując osoby do zwolnienia, jakie są jego powinności w stosunku do związków zawodowych i kto może liczyć na odprawę.

Czym jest zwolnienie grupowe?

Zwolnienie grupowe to szczególny rodzaj rozwiązania stosunku pracy. Może się przytrafić jego konieczność z uwagi na przyczyny niedotyczące pracowników. Na przykład w sytuacji problemów finansowych firmy. Ważne jest to, że odpowiedzialność za redukcję etatów ponosi pracodawca, a nie pracownik.

Kiedy można dokonać zwolnienia grupowego pracowników?

Zgodnie z Prawem Pracy zwolnień grupowych może dokonać pracodawca, który zatrudnia minimum 20 pracowników. W jakiej sytuacji jest to możliwe? Tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonuje on redukcji zatrudnienia w okresie maksymalnie 30-dniowym.

Co więcej, wypowiadać on może umowę o pracę lub na podstawie porozumienia stron z przyczyn tylko i wyłącznie niedotyczących pracowników. Warto zaznaczyć, że ilość osób, jakie może zwolnić pracodawca, jest zależna od tego, ile ich zatrudnia. Należy też nadmienić, że do wyliczeń brane są osoby, które są zatrudnione w momencie wypowiadania umowy, nie wlicza się też do nich pracowników tymczasowych i świadczących pracę w innych ramach niż stosunek pracy.

zobacz także:  Kurs euro podczas wakacji 2018 - jak tanio wymienić walutę?

Pracodawca może zwolnić maksymalnie 10 osób, jeśli ma w firmie mniej niż 100 pracowników. W sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie pracuje co najmniej 100 osób, ale mniej niż 300, do rozwiązania umowy może dojść z 10% z nich. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 300 pracowników, wówczas może zwolnić 30 pracowników. Oczywiście taki scenariusz jest możliwy, jeśli następuje rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy z co najmniej 5 osobami.

Kryteria doboru pracowników przy zwolnieniach grupowych

Warto zaznaczyć, że w momencie, gdy pracodawca chce dokonać grupowych zwolnień, nie może kierować się dowolnością i własnym gustem. Musi obiektywnie wykazać, że stosował sprawiedliwe kryteria wyboru osób do zwolnienia. Musi się kierować zasadą niedyskryminowania pracowników. Powinien wziąć pod uwagę rodzaj kwalifikacji, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, staż pracy.

Powinności osoby dokonującej zwolnienia grupowego

W sytuacji, gdy pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu grupowym, musi o swoich zamiarach poinformować zakładową organizację związkową. Na piśmie musi zawrzeć takie informacje jak przyczyny, ilość zatrudnionych pracowników wraz z podaniem ich grup zawodowych, dane osób, które będą zwolnione i kryteria na podstawie jakich zostały dobrane, okres w jakim to nastąpi i kolejność, przedstawienie sposobów rozstrzygania wszelkich spraw ze zwalnianymi, w tym głownie kwestii pieniężnych. Pracodawca musi również powiadomić urząd pracy o dokonywanych zwolnieniach.

zobacz także:  CBA dokonuje zatrzymań, Nowe zasady wyjazdów do sanatorium... - przegląd 30 lipiec 2019

Odprawa pieniężna przy grupowych zwolnieniach

W przypadku zwolnienia grupowego pracownik ma prawo do uzyskania odprawy pieniężnej. Jest ona traktowana jako rekompensata za utracone stanowisko. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy. Jest to równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata. Jeżeli pracował u niego 2-8 lat, wówczas może otrzymać dwumiesięczne wynagrodzenie. W sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat, może liczyć na równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo podczas zwolnienia jest obowiązek wykorzystania zaległego urlopu.

1 komentarz

  1. łorker pisze:

    Rozumiem, że czasem pracodawca nie ma innej możliwości i musi dokonać takich zwolnień, ale zastanawiam się, czy w tym wypadku pracownik ma odprawę oraz obowiązuje go okres wypowiedzenia? Nie do końca jasne są dla mnie te przepisy.

Dodaj Twój komentarz