wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Jak sporządzić testament, aby był ważny?

Spisywanie testamentu

Testament może spisać każdy i to w dowolnym momencie swojego życia. Różne są rodzaje takich dokumentów i warto wiedzieć, co powinno się w nich znaleźć, żeby były one ważne. Należy zabezpieczyć się na wypadek śmierci i rozdysponować majątek według własnej woli. Jak więc sporządzić testament, aby był ważny?

Testament zwykły

Najpopularniejszym testamentem zwykłym jest ten napisany własnoręcznie. Można spisać go bez świadków, spadkobierców czy notariusza. Nie może być on sporządzony na maszynie, ani na komputerze. Musi być podpisany i powinien być opatrzony datą. Taki testament nie może być formą listu pożegnalnego, muszą być w nim zawarte same konkrety. Należy w nim ująć, kto po śmierci staje się spadkobiercą majątku. Jeśli spadkobierców jest więcej, wówczas należy napisać, co komu będzie przeznaczone. Dokument najlepiej powierzyć spadkobiercy. W przypadku śmierci należy złożyć go w sądzie. Istnieje jeszcze możliwość złożenia testamentu u notariusza.

Testament allograficzny

Osoby, które nie są w stanie same sporządzić własnoręcznego podpisu, mogą udać się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu czy gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Ci urzędnicy mogą spisać oświadczenie spadkodawcy podając przy tym datę. Następnie dokument jest odczytywany, a spadkodawca, urzędnik oraz świadkowie podpisują się na testamencie. Osoby głuche lub nieme nie mają możliwości sporządzenia takiego dokumentu.

zobacz także:  Ile kosztuje porada prawna? Jak skorzystać z darmowych porad prawników?

Testament notarialny

To najpopularniejsza, ale i najbezpieczniejsza forma testamentu. Notariusz jest zobowiązany do ustalenia tożsamości spadkodawcy. Weryfikuje dane, sprawdza czy osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych, czy jest świadoma tego co robi. Notariusz spisuje treść testamentu i odczytuje go. Pyta wnioskodawcę, czy dokument ten jest zgodny z jego wolą. Testament jest przechowywany w kancelarii notarialnej.

Oczywiście ustanowienie takiego testamentu wiąże się z określonymi w rozporządzeniu kosztami. Maksymalna stawka taksy notarialnej za sporządzenie testamentu wynosi niecałe 62 zł. Testament z zapisem zwykłym, poleceniem lub pozbawieniem zachowku to koszt prawie 185 zł. Testament z zapisem windykacyjnym to wydatek niemal 250 zł.

Inne rodzaje testamentów

Są jeszcze szczególne rodzaje testamentów, które również mogą być ważne, jeśli spełnią określone warunki. Wśród nich jest testament ustny, który może zostać sporządzony, kiedy nie ma możliwości realizacji testamentu zwykłego. Spadkodawca w obecności co najmniej 3 świadków mówi, jaka jest jego wola. Świadkowie spisują to lub zeznają potem przed sądem. Wśród świadków nie może być spadkobierców, małżonków, krewnych, przysposobionych oraz powinowatych pierwszego i drugiego stopnia.

zobacz także:  Ubezpieczenie turystyczne: ile kosztuje, kiedy warto wykupić ubezpieczenie, rodzaje ubezpieczeń dla turystów

Istnieje jeszcze możliwość sporządzenia testamentu podróżnego. Ten dotyczy jedynie podróży na statku morskim lub powietrznym przed dowódcą statku lub jego zastępcą oraz dwoma świadkami, najlepiej współpasażerami. Jest jeszcze testament wojskowy, który mogą sporządzić żołnierze, lekarze, pielęgniarki i cywile zatrudnieni w siłach zbrojnych. Jest on wykonywany podczas szczególnych sytuacji, np. w czasie wojny lub niewoli.

Dodaj Twój komentarz