czwartek, 29 lutego 2024
HotMoney

Zasiłek rodzinny: dla kogo, ile wynosi, jakie dokumenty, gdzie składać?

rodzice z dzieckiem

Zasiłek rodzinny służy częściowemu pokryciu wydatków, jakie związane są z utrzymaniem dziecka bądź dzieci. To, kto może ubiegać się o tego rodzaju pomoc jest określone przez ustawę z 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W naszym artykule znajdziecie informacje na temat tego, kto może otrzymać takie wsparcie i jak się o nie starać.

Kto może dostać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wchodzą w skład świadczeń rodzinnych. Aby otrzymać tego rodzaju wsparcie finansowe należy spełnić między innymi kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 674 zł, natomiast w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest to 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, którzy spełniają dodatkowe wymagania. Wsparcie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat lub 21, jeśli w dalszym ciągu się uczy. W przypadku dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym istnieje możliwość otrzymywania zasiłku rodzinnego do ukończenia przez nie 24 lat, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie psa i kota? Kiedy warto wykupić polisę na zwierzęta domowe?

Osoby otrzymujące zasiłek rodzinny mogą starać się także o różne dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Jakie dokumenty potrzebne do zasiłku rodzinnego i gdzie je składać?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wypłatę świadczenia. Niezbędne formularze również są dostępne w tym miejscu. Jeśli chodzi o dokumenty, to niezbędne są:

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • dokumenty stwierdzające dochody rodziny,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. Nie każdy musi przedstawiać ten sam zestaw dokumentów, gdyż różne zaświadczenia są zależne od indywidualnej sytuacji życiowej konkretnej osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny.
zobacz także:  Ślimaki winniczki, Wynajem mieszkań w Madrycie… - przegląd 27 marzec 2019

Ile można dostać pieniędzy w ramach zasiłku rodzinnego?

Wysokość świadczeń jest uzależniona od wieku dziecka, w związku z czym miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Istnieje również sporo obostrzeń dotyczących przyznawania zasiłków rodzinnych. Świadczenie to nie przysługuje między inny w sytuacji, gdy:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

komentarze 2

 1. el-ka pisze:

  Serio? W rodzinie, w której dochód na członka rodziny wynosi 674 zł zasiłek na dziecko do 5 r.ż. to 95 złotych? To starczy w ogóle na pampersy? Czy dostają coś jeszcze?

 2. potrzebna pomoc pisze:

  A to są aktualne informacje? Jeśli tak, to moja bratowa będzie mogła pomyśleć o złożeniu wniosku na ten zasiłek 🙁

Dodaj Twój komentarz