czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Wynagrodzenia nauczycieli, Zaoczne studia pielęgniarskie… – przegląd 6 czerwiec 2018

łóżka szpitalne

Czekają nas nowelizacje kilku ustaw. Co z tego wyniknie i jakie grupy na tym skorzystają?

Wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Jest w nim mowa o zwiększeniu średniego wynagrodzenia nauczycieli o 9,6%. Podwyżka ta miałaby być wypłacona do 30 września 2019 z wyrównaniem od 1 września 2019 roku. Po wejściu podwyżki w życie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wyniesie 2782 zł brutto, nauczyciela mianowanego 3250 zł, a dyplomowanego 3817 zł.

Projekt nowelizacji zakłada też inne zmiany. Ustala minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, wprowadza jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Zmienia także zasady, według których oceniana jest praca nauczycieli oraz warunki ich awansu. Powrócić ma trzystopniowa skala oceny pracy. Ocena ma zostać oddzielona od awansu zawodowego, podczas którego ocenie ma podlegać jedynie dorobek zawodowy za okres stażu. Sam okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego ma ulec skróceniu z 3 do 2 lat.

zobacz także:  Wirtualne kasy fiskalne, Klienci banków na celowniku oszustów

Zaoczne studia pielęgniarskie i położnicze

Minister zdrowia przedłożył projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przyjęty przez Radę Ministrów. Nowe przepisy umożliwią kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia również w formie niestacjonarnej. Nowelizacja powstała przede wszystkim z myślą o osobach już pracujących, chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę jako pielęgniarka bądź położna. Obecnie kształcenie na tych kierunkach cieszy się zainteresowaniem wśród osób wykonujących inne medyczne zawody, na przykład ratowników i opiekunów.

Projekt zakłada, że program studiów pierwszego stopnia oraz czas ich trwania i liczba godzin nie będą odbiegać od tych, jakie obowiązują dla studiów w formie stacjonarnej. Ocenia się, że nowe przepisy wpłyną na zwiększenie liczby studentów na tych kierunkach.

Nowelizacja wprowadzi też możliwość skorzystania przez pielęgniarki i położne z płatnego urlopu szkoleniowego wynoszącego do 6 dni roboczych rocznie. Będzie mógł on zostać wykorzystany na udział w szkoleniach, kursach naukowych i konferencjach. Udział ten będzie przez pielęgniarki i położne potwierdzany przez przedstawienie pracodawcy odpowiedniego dokumentu.

Rekompensaty dla branż energochłonnych

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o rekompensatach za wzrost cen energii dla branż energochłonnych, czyli takich jak hutnicza, chemiczna, rafineryjna, papiernicza i petrochemiczna. Przepisy dotyczyć będą tych firm, które zużywają niemal 10% krajowej produkcji energii elektrycznej.

zobacz także:  Strzelanina w Holandii, Protesty we Francji... - przegląd 18 marzec 2019

Początkowy koszt rekompensat ma wynosić 890 mln zł rocznie. Wypłata za 2019 rok na wniosek uprawnionych będzie możliwa od 1 stycznia 2020 roku.

Rekompensaty będą wyliczane indywidualnie w oparciu o specjalnie przygotowany algorytm. Dodatkowym warunkiem skorzystania z nich będzie wdrożenie w zakładach certyfikowanego systemu zarządzania energią.

Dodaj Twój komentarz