piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Ustawa o dostępności, Część Birmy bez internetu… – przegląd 25 czerwiec 2019

wózek inwalidzki

Projekt ustawy o dostępności został przyjęty przez rząd. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Ustawa o dostępności

Rząd przyjął projekt ustawy o dostępności. Zakłada on, że placówki funkcjonujące w sektorze publicznym, a więc między innymi szkoły, urzędy czy przychodnie, będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. W ten sposób zniknąć mają bariery, które utrudniają korzystanie z takich placówek osobom o specjalnych potrzebach, przede wszystkim niepełnosprawnym, seniorom i rodzicom z dziećmi.

Jak realizacja wytycznych będzie wyglądała w praktyce? Zgodnie z założeniami projektu powinna ona być realizowana na przykład poprzez montaż pochylni i ramp dojazdowych, instalację sprzętu i urządzeń ułatwiających poruszanie się i komunikację, a także instalację specjalnego oznakowania. W przypadkach indywidualnych podmiot publiczny będzie też zobowiązany do zapewnienia dostępu alternatywnego, wraz ze wsparciem asystenta.

Organizacje pozarządowe i prywatne podmioty będą mogły występować o certyfikat, który potwierdzi, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów.

Powołany zostanie też Fundusz Dostępności, którego środki mają być przeznaczane na wsparcie udzielane w formie pożyczki, kredytu bankowego lub dotacji na cele związane z dostosowaniem placówek do wymogów ustawy.

zobacz także:  Pierwszy Polak kandydatem na senatora Nowego Jorku - co trzeba wiedzieć o Sławomirze Platcie?

Rząd Birmy odcina internet

Ponad milion mieszkańców zachodnich birmańskich stanów Arakan i Czin zostało odciętych od internetu na polecenie rządu. Przodująca na rynku w Birmie firma telekomunikacyjna Telenor Group podała, że otrzymała polecenie zablokowania internetu, co władze uzasadniły wykorzystywaniem internetu do koordynowania nielegalnych działań. Rzecznik resortu łączności poinformował, że blokada zostanie zniesiona, kiedy w regionie przywrócone zostaną pokój i porządek. Nie sprecyzował, co dokładnie należy przez to rozumieć, nie został też podany żaden konkretny termin zakończenia blokady.

Yanghee Lee, sprawozdawczyni ONZ do spraw Birmy, ostrzega, że blokada może wiązać się z naruszeniami praw człowieka. Pojawiają się doniesienia o atakach wojskowych śmigłowców w mieście Minbya. Na tym terenie wojsko prowadzi walkę z Armią Arakanu, rebeliancką grupą, żądającą większej autonomii dla tego stanu.

Falcon Heavy

Rakieta Falcon Heavy wystartowała z 24 satelitami. To już trzeci lot tej rakiety, ale pierwszy zlecony przez amerykański resort obrony. Misja o nazwie STP-2 ma posłużyć do zebrania danych, dzięki którym będzie można potwierdzić przydatność owej rakiety z członami wielokrotnego użytku do przyszłych lotów w służbie narodowego bezpieczeństwa.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu bez zniżek? Czy można odzyskać utracone zniżki na OC?

Na orbitę za jej pomocą wyniesione zostaną między innymi zegar atomowy, którego technologia ma wspomagać nawigację statków kosmicznych znajdujących się daleko od Ziemi, oraz świetlny żagiel, który ma stać się pierwszym orbitującym statkiem kosmicznym napędzanym wyłącznie energią słoneczną, a także… prochy ponad 150 ludzi, w tym astronauty Billa Pogue, należącego w latach 70-tych do załogi pierwszej stacji kosmicznej NASA.

Dodaj Twój komentarz