sobota, 13 kwietnia 2024
HotMoney
Kalkulator z wyliczeniami

O uldze odsetkowej mówi się niewiele, jest ona właściwie nieco zapomniana. Tymczasem przysługuje ona wielu osobom, które zaciągnęły kredyt, by kupić mieszkanie, dom lub sfinansować za to budowę. Co trzeba wiedzieć o uldze odsetkowej od kredytu i kto może z niej skorzystać?

Czym jest ulga odsetkowa?

Ulgę odsetkową mogą odliczyć od dochodu osoby, które w danym roku podatkowym zapłaciły odsetki kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Uprawnieni do niej są ci, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i w latach 2002 – 2006 zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania, domu lub budowę nieruchomości. Ulga ta wynika z tzw. praw nabytych. Korzystać z ulgi odsetkowej mogą także ci, którzy zaciągnęli kredyt refinansowy na spłatę kredytu mieszkaniowego. Odliczyć można również odsetki każdego kolejnego kredytu, który został pobrany na uregulowanie płatności kredytu mieszkaniowego lub refinansowego.

Co nie podlega uldze odsetkowej?

Odliczyć z pewnością nie można odsetek od kredytów, które zostały udzielone z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub przez kasy mieszkaniowe, przeznaczone były na usunięcie skutków powodzi lub objęte były wykupem odsetek z budżetu państwa. Uldze nie podlegają także kredyty przeznaczone na nabycie gruntu lub prawa do użytkowania wieczystego oraz te zaciągnięte na zasadach ustawy o wsparciu rodzin w celu nabycia własnego mieszkania z 2006 roku.

zobacz także:  Kredyt hipoteczny dla wolnych zawodów - czy możliwy?

Warunki skorzystania z ulgi odsetkowej

Aby móc skorzystać z ulgi odsetkowej należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ponadto, kredyt lub pożyczka, jakie zostały przyznane, powinny być udzielone między 1.01.2002 r. a 31.12.2006 r. przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowe. Jeśli inwestycja dotyczyła budowy budynku lub lokalu mieszkalnego, powinna się ona zakończyć nie wcześniej niż w 2002 r., by móc skorzystać z ulgi. Są też wytyczne w przypadku budowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne. Zakończenie inwestycji powinno się odbyć przed upływem 3 lat od końca roku kalendarzowego. Z ulgi można również skorzystać w przypadku, kiedy odsetki zostały już spłacone, co zostało udokumentowane przez dokumenty z banku. Nie były one zaliczone do przychodów ani zwrócone w inny sposób, wyjątkiem jest kiedy wliczone zostały do podstawy obliczenia podatku. Dodatkowo ulga przysługuje także wtedy, kiedy podatnik lub jego małżonek nie korzystali z odliczeń od dochodów lub podatku od kosztów poniesionych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Ulga odsetkowa od kredytu – jak liczyć?

Podstawą są określone limity, które służą do wyliczenia ulgi odsetkowej. Wynoszą one: 189 000 zł (2002 – 2007 r.), 212 870 zł (2008 r.), 243 460 zł (2009 r.), 264 810 zł (2010 r.), 325 990 zł (2011 – 2017 r.). Jeżeli chodzi o konkretne wyliczenia, jest to iloczyn limitu z roku zakończenia inwestycji i kwota odsetek podzielona przez wysokość zaciągniętego kredytu.

zobacz także:  Praca po studiach - jak karierę zawodową zaczynają absolwenci?

Dodaj Twój komentarz