Jak obliczyć cenę netto, jak obliczyć cenę brutto?

Wzór i przykład obliczania ceny brutto Cena brutto to cena netto plus podatek VAT.  w temacie  ,

31.01.2019 Podatki, Przepisy, Urząd Skarbowy, Wynagrodzenia