Jak obliczyć cenę netto, jak obliczyć cenę brutto?

Netto a brutto Jak obliczyć cenę netto i brutto?…Wzór i przykład obliczania ceny brutto Cena brutto to cena netto plus podatek VAT. pieniądze w , , , , , ,

31.01.2019 Podatki, Przepisy, Urząd Skarbowy, Wynagrodzenia