Jak obliczyć cenę netto, jak obliczyć cenę brutto?

Wzór i przykład obliczania ceny brutto Cena brutto to cena netto plus podatek VAT….Netto a brutto Jak obliczyć cenę netto i brutto? pieniądze w , , , , , ,

31.01.2019 Podatki, Przepisy, Urząd Skarbowy, Wynagrodzenia